Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF107 Sanat Tarihi I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Farklı tarihsel katmanları barındıran Anadolu’daki kültür çevrelerini örnek eserlerle ayrıntılı bir şekilde tanımak, geniş bir perspektif ve kültürel çerçeve içinde yürütülen Sanat tarihi, İnsana ait ilk üretimlerinden başlayarak, ortaçağa kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir. Öğrencilerin çeşitli sanat dönemlerini tanımaları, kültürel etkileşimleri kavrayabilmeleri ve yorum becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sanat Tarihi Ansiklopedisi,1-4. Cilt, 2. Aslanapa, Oktay, (1976). Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi. 3. Hollingsworth, Mary, (2009). Dünya Sanatı Tarihi, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi. 4. Turani, Adnan, (2012). Dünya sanat Tarihi, Remzi Kitabevi. 5. Gombrich, E.H., (1986). Sanatın Öyküsü, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kit., İst. 6. Sevin, Veli, (2003). Eski Anadolu ve Trakya, İletişim Yay. 7. Kuban, Doğan, (1973). !00 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yay, II bas. İstanbul. 8. Wölflin, Heinrich, (2011). "Sanat Tarihinin Temel Kavramları", Remzi Kitabevi, İstanbul. 9. Lynton, Norbert, (2009). "Modern Sanatın Öyküsü", Remzi Kitabevi, İstnabul. 10. Hyde Minor, Venan, (2003). "Sanat Tarihinin Tarihi", Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, İlk mağara yaşantısından Ortaçağ sonuna kadar, insan topluluklarının sanat hayatını, sanatsal ürünlerin niteliklerini ve çözümlemelerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
23 Proje Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
41 Proje Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat Tarihİ İLE İLGİLİ KAYNAKLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLİR. SANAT NEDİR? sorusunu sorgulama SANAT TARİHİNİ BİLMEK VE FARKINDALIK ÜZERİNE DÜŞÜNMEK
2 Tarih öncesi Toplumlarda Sanat.
3 Paleolitik Dönem Sanat hareketleri Hakkında bilgi verilir.
4 Neolitik ve Kalkolitik Dönem Sanat hareketleri hakkında bilgiler paylaşılır.
5 Anadolu'da kurulmuş ilk medeniyetler hakkında bilgi verilir. Hitit ve Frig Uygarlıklarında Sanat incelenir.
6 Anadolu Medeniyetleri Sanatı: Lidya ve Urartu uygarlıkları hakkında bilgi verilir. Sanat anlayışları incelenir.
7 Mezopotamya uygarlıkları hakkında bilgi verilir. Sümerler,Akad çağı sanat anlayışı incelenir.
8 Mezopotamya uygarlıkları sanat anlayışı içerisinde Babil ve Asur Sanatı incelenir.
9 Mısır Sanatı incelenir. Mısır Mimarisi, Heykel Sanatı ve Resim sanatına dikkat çekilir.
10 Ara Sınav
11 Anadolu'da Yunan, Roma ve Bizans Sanatına giriş. Yunan Sanatına genel bakış. Yunan tapınak Mimarisi, Yunan Heykel Sanatı, Yunan Resim sanatı ve Seramikler
12 Anadolu'da Roma Sanatına Giriş. Roma Sanatına genel bakış. Roma tapınak Mimarisi, roma Heykel Sanatı, Roma Resim Sanatı ve Seramikler
13 Osmanlı ve İslam Sanatı hakkında bilgi verilir.
14 Uzak doğu Sanatı hakkında bilgi verilir.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230380 Sanatın ilkel dönemden 14.y.y. kadar ki süreçte gelişim değişimlerini bilir
2 1230381 Eski ve farklı uygarlıkların sanatları hakkında bilgi sahibi olur ve ayırt edebilir
3 1230382 Türk Sanatının özellik ve niteliklerini bilir
4 1230383 Türk Sanatının tarihi süreçte gelişimini bilebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2
4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek