Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDA101 Almanca I 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Tamer Aslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Wells, David, (1998). Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul. 2. King, Jerry P.,(1997). Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara. 3. Struik, Dirk J., (1996). Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul. 4. Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C., (1982). Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York. 5. Doblin, Jay., (1973). Perspective “a new system for designers, Whitney Library of Design, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları, belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendirilmelerine göre perspektif türleri anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 7 4 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stereoskopik görme / binoküler görme, binoküler derinlik algısı bağlamıda perspektifin tanımı; terminolojik analizi (Terim olarak perspektifin etimolojik, epistemolojik, semantik ve semiyolojik açılardan incelenmesi.)
2 Perspektifin temel unsurları. Bu unsurların ilişkilendirilme biçimlerine göre ortaya çıkan perspektif türleri.
3 Tasarı geometri ve perspektif.
4 Konik (Merkezi) izdüşüm.
5 Konik (Merkezi) izdüşüm.
6 Paralel izdüşüm.
7 Paralel izdüşüm.
8 Kartezyen sistemi ve üç eksenli (x-y-z) koordinat sistemi.
9 Ara Sınav.
10 Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Noktanın eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Bir doğru parçasının ve bir eğri parçasının eşlenik dik izdüşümleri ve epürleri.
11 Kare, dikdörtgen ve yamuk yüzeylerinin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü.
12 Üçgen ve daire yüzeylerinin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü.
13 Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Farklı geometrik şekillerin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü.
14 Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Farklı geometrik şekillerin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292968 Perspektifin temel unsurlarını bilir ve türlerinin bu unsurların ilişkilendirilmesine göre nasıl oluştuklarını açıklayabilir.
2 1292969 Bir objenin aksonometrik ve konik perspektif türlerinden istediğiyle izdüşümünü alabilir / görünüşünü çizebilir.
3 1292970 Görünüşleri verilen bir cismin üç boyutlu modellemesini yapabilir.
4 1292971 Belirlenen bir pratik amaç doğrultusunda veya ilişkilendirilebilir bir veri grubuna (doneye) dayanarak örneği olmayan bir formu modelleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme