Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF108 Sanat Tarihi II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

10 .Y.Y.dan günümüze kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dünya Sanatı Tarihi, Mary Hollingsworth, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi 2009 Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 2012 Tarihte Neler Oldu, Gordon Childe, (Çev. Alaeddin Şenel Mete Tunçay) Kırmızı Yay. İst.2009 Sanatın Öyküsü, E.H.Gombrich, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. 1986 20.yy Batı Sanatı, Ahu Antman

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin, 10. y.y. dan bu yana, özellikle Batı sanatı tarihi ve sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmaları, Sanat eseri inceleme ve sanat akımlarının niteliklerini özümsemeleri, sanat eserlerini eleştirmeleri ve sanatçılar hakkında tutarlı bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erken Hristiyanlık Döneminde Avrupa'da Sanat ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI-ROMAN SANATI( Karolenj ve Romanesk Dönemler Orta Çağ Avrupa Sanatı-Gotik Dönem https://muze.gov.tr/s3/MysFileLibrary/IstanbulKariyeMuzesi-528a7621-d211-4948-8610-96baefea0287.pdf
https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-165578/aya-irini-kilisesi-muzesi.html
https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=AYS01&DistId=AYS
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/trabzon/gezilecekyer/meryem-ana-sumela-manastiri
https://docplayer.biz.tr/166567-Erken-hrgstgyan-ve-bgzans-mgmarligi.html
sanat tarihi II 1. ders sunum kopyası pdf.pdf
2 Rönesasnsın doğuş sebepleri, sanat eserleri ve sanatçıları ile sanat eserlerinin nitelik ve özellikleri E.H.Gombrich - Sanatın Öyküsü - Remzi Kit.Yay-1997.pdf
3 Manierizm ve Barok Sanat
4 Romantizm
5 Realizm
6 Empresyonizm Post Emresyonizm
7 Ekspresyonizm
8 Kübizm: Analitik Kübizm ve Sentetik Kübizm
9 Fovizm, Fütürizm
10 Ara Sınav
11 Dadaizm
12 Dadaizm
13 Modernizm Post Modernizim
14 Kavramsal Sanat
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230372 Rönesansı hazırlayan doğuran sebepleri bilir
2 1230373 Avrupa sanatının geçirdiği evreleri bilir
3 1230374 Sanat akımlarının ortaya çıkış sebeplerini bilir
4 1230375 Günümüz sanat anlayışları hakkında eleşştirel tutum kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek