Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA203 Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; çağın bir gereksinimleri doğrultusunda teknoloji olanaklarını içeren bilgisayarın tanıtımın yapılması, alan için avantajlarının değerlendirilmesi ve eğitime katkısı olan programlar hakkında bilgi verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Ögrt. Üyesi Erkan LIKOS

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Adım Adım Microsoft Office Professional, 2010. 2) Frye, C., Cox, J., Lambert, LAMBERT, J. (2011). Arkadaş Yayınları, Ankara. 3) Bayar, M.Ö., (2012). Photoshop CS 6, KodLab Yayınevi, İstanbul. 4) The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers, Scott KELBY, Peachpit Press, USA, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi teknolojisi, bilgisayarın tanıtımı, yazılımların anlatımı, işletim sistemleri hakkında bilgi, veri tabanları, bilgisayar ağları, internetin altyapısı ve kullanımı, ofis programlarında işlemler; Kelime programı; Tablo programları; Sunum programları; Çizim ve resim işleme programları, bilgisayarlar ile problem çözme yolları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar, bilgisayar çeşitleri ve bilgi teknolojisi kavramı
2 Bilgisayar donanımı, giridi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar
3 İnternetin altyapısı, bilgisayarlar arası iletişim, temel kavramlar
4 İnternetin kullanımı, temel kavramlar, www,Browserlar, Arama Motorları, e-mail ve diğerleri.
5 Ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar ve diğerleri.
6 Ofis programları : Kelime işleme programı temel özellikleri ve kullanımı
7 Ofis programları : Kelime işleme programı temel özellikleri ve kullanımı
8 Ofis programları : Tablo programı temel özellikleri ve kullanımı
9 Ara sınav
10 Ofis programları : Tablo programı temel özellikleri ve kullanımı
11 Ofis programları : Sunu programı temel özellikleri ve kullanımı
12 Ofis programları : Sunu programı temel özellikleri ve kullanımı
13 Ofis programları : Resim ve çizim programları, temel özellikleri ve kullanma
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234249 Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramlarını açıklayabilir.
2 1234250 İnternet altyapısı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
3 1234251 Ofis yazılımlarını etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1
2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1
3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek