Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA209 Seramik Sanatı Tarihi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

İnsanlık tarihi kadar eski olan seramiğin şekillendirilmeye başlanmasından itibaren günümüze kadar, dünya seramik üretimi kapsamında geçirdiği değişim ve gelişim ekseninde yaratılan üsluplar üzerinden seramik sanatı tarihi hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

AKURGAL Ekrem (2015)Türk Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Popüler Bilim Kitapları 67. YAROL Yasemin (2008) İslam seramiklerinde kullanılan fritli hamurun incelenmesi ve çağdaş formlarda uygulanması, Sanatta Yeterlik Tezi, Danışman: Prof. Sevim Çizer. Arkeoloji ve Seramik Sanatı Alanında Konu İle İlgili Tezler, Makaleler, Bildiriler

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇİZER, Sevim (2014).Terra Sıgıllata, Tibyan Yayıncılık. COOPER, Emmanuel (2010) Ten Thousand Years of Pottery KOLEKTİF(2004) İznik Throughout History, İş Bankası Kültür Yayınları. CHARLESTON, Robert (1968 ) World Ceramics, Illustrated History ÇİZER, Sevim (2010) Lüster Tarihi Tekniği Sanatı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları KOLEKTİF (2015) Kütahya Çini ve Seramikleri 2, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu, Pera Müzesi Yayınları Seramik Federasyonu Dergisi, SERAMİK TÜRKİYE, Kasım-Aralık 2005, No: 12, ISSN 1304-6578 ÖNEY Gönül(1987) İslam mimarisinde Çini, Ada Yayınları, İstanbul BOARDMAN, John. (2002) Kırmızı Figürlü Atina Vazoları, Çev. Gürkan Ergin, Homer Kitabevi, İstanbul. BOARDMAN, John ( 2002) Siyah Figürlü Atina Vazoları, Çev. Gürkan Ergin, Homer Kitabevi, İstanbul. KOLEKTİF (2017) Türk Sanatları Seramik, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar gelişen, kullanım eşyasından, mimariye, tören ve tapınma kaplarından oyuncaklara, hayatın birçok alanında kullanılan seramik malzemenin şekillendirme, dekor, pişirim tekniği ile gösterdiği farklılıkların, yaratılan kültürel ve sosyal yapı aracılığı ile oluşan seramik sanatının tarihsel süreci, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
24 Seminer 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramik Sanatı Tarihine Giriş Literatür Taraması, Kaynakça Oluşturma, Sunum seramik sanatına giriş.pptx
Paleolitik Çağ (Eski Taş ÇağıYontma Taş Çağı).pdf
anadolu uygarlık paleolitik-neolitik.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PCxfeglbU0I
https://www.youtube.com/watch?v=w8gKuLMPFyY
2 Anadoluda Neolotik Dönem Seramikleri Sunum Hazırlama neolitik dönem seramikler.ppt
anadolu uygarlık paleolitik-neolitik.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FOufkb_Fqyw
3 Anadoluda Kalkolotik Dönem ve Tunç Çağı seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
4 Kütahya Çini ve seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi kütahya çini pdf.pdf
5 Arkeoloji ve Etnografya Müzesine teknik Gezi Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
6 İznik Seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi İznik-Sunu.ppt
iznik desen.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=nnHC31O097I
https://www.youtube.com/watch?v=8Zchg-OHa08
7 Çanakkale Seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
8 Uzakdoğu Seramikleri Terracota Askerler Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi Terracotta Askerler.pptx
Terrakotta Askerleri.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=4c_ADqshdSA
https://www.youtube.com/watch?v=mP5p4QbvPtc
9 Ara Sınav Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
10 Yixing Çaydanlıkları Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi YİXİNG TEAPOTS.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=b66N6zFAWMM
https://www.youtube.com/watch?v=OE8n823w2n8
https://www.youtube.com/watch?v=0Yxknzm514o
11 Klasik Dönem Yunan Seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi https://www.youtube.com/watch?v=0GJsUfXQWSU
https://www.youtube.com/watch?v=KFWCoReJyCQ
12 Terra Sigillata Astarı ve Seramik Sanatında Önemi Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
13 DELFT SERAMİKLERİ Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi delft sunum (1).pptx
https://www.youtube.com/watch?v=blybdzAUG9c
https://www.youtube.com/watch?v=LcQFpW5m3l8
https://www.youtube.com/watch?v=XoaXIlqFfL0
14 Jingdezhen Porselenleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi jingdezhen.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=PX166rJRQIQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jn1Ho7enlbQ
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234222 Seramik üretiminin nasıl başladığının bilinmesi
2 1234223 Bulunduğumuz coğrafyada ve dünyada seramik üretim süreçlerinin anlaşılması
3 1234224 Geçmişten günümüze seramiğin biçim, bezeme ve işlev bakımından değişimi ve tarih boyunca seramiğin kullanım alanı hakkında bilgi sahibi olunması
4 1234225 Arkeolojik kazılarda bulunan seramik ürünler ile aydınlanan insanlık tarihi üzerinden kurulan sanatsal ve kültürel diyalogların oluşturduğu kimliklendirmenin kavranması beklenmektedir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 5 3 5 3 2 3 3 2 3 2 2
2 4 2 1 4 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3
3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3
4 4 3 2 3 4 3 3 1 3 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek