Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA204 Bilgisayar Destekli Tasarım 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu derste üç boyutluluk kavramlarını ve genel ilkelerini öğreterek dijital ortamda basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru olacak şekilde birtakım organik ve inorganik nesneler oluşturabilmek, endüstriyel ve mühendislik ürünlerini modelleyebilmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Bayraktar, Caner. (2015). CINEMA 4D, KODLAB yayınları. 2) McQuilkin, Kent. (2011). Cinema 4D: The Artist's Project Sourcebook, 3rd Edition, Focal Press. 3) D. K., Francis; Steven, Ching; Juroszek. (2010). Design Drawing, 2nd Edition 4) Etabek, H. Deha. (2017). Cinema 4D By Maxon, Abaküs Kitap.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Cinema 4D`e Giriş, Cinema 4D Max arayüzü ve kullanıcı grafik ara yüzü, ekran kontrolleri ve kısayolları, obje oluşturma (Standart, Extented primitives, Shape), nesnelerle çalışma, nesne tipleri ve özellikleri, nesne seçim yöntemleri, gruplama, grup işlemleri, görünüm paneli ve kısayolları, transformasyonlar (Taşıma, Döndürme, Büyültme ve Küçültme), nesneleri kilitleme (Snap ve Grid), koordinat sistemleri (World, View, Screen, Grid), ileri transformasyon işlemleri (Hizalama, Aynalama, Çoğaltma) gösterilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cinema 4D`e Giriş. Diğer Programlardan Ayıran Özellikler  Literatür hazırlığı 1. reference manuel.pdf
2 Cinema 4D Arayüzü ve kullanıcı grafik ara yüzü, ekran kontrolleri ve kısayolları.  Sunum hazırlığı 2. views-viewport.pdf
3 Obje oluşturma (Standart, Extented primitives, Shape). Araştırma, inceleme 3. configuration.pdf
4 Nesnelerle çalışma, nesne tipleri ve özellikleri. Make Editable ve Özellikleri Araştırma, inceleme 5. file menu.pdf
5 Nesne seçim yöntemleri, gruplama, grup işlemleri. Araştırma, inceleme 7. object menu.pdf
6 Görünüm paneli ve kısayolları. Araştırma, inceleme 8. tools menu.pdf
7 Transformasyonlar (Taşıma, Döndürme, Büyültme ve Küçültme). Araştırma, inceleme 9. selection menu.pdf
8 Temel Kaplamalar ve Özellikleri. Hazır Kaplamalar ve Özellikleri. Araştırma, inceleme 13. Rendering.pdf
9 Ara Sınav
10 Gizmolar ve Özellikleri. Işıklar ve Özellikleri. Araştırma, inceleme 14. Window menu.pdf
11 İleri Transformasyon işlemleri (Hizalama, Aynalama, Çoğaltma). Araştırma, inceleme 17. Object manager.pdf
12 Nesne değiştiriciler (Modifiers). Parametrik değiştiriciler. Birden çok objeden yeni objelerin oluşturulması (Compount object). Araştırma, inceleme 18. Materian Manager.pdf
13 3D objelere uygulanan değiştiriciler, diğer değiştiriciler ve uygulamaları. Malzemeler ve kaplamalar, nesnelere kaplama uygulamaları. Araştırma, inceleme 18. Materian Manager.pdf
14 Kameralar ve Özellikleri, Render uygulamaları. Ortam Ayarlamaları. II Function menu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251818 Mekan ve kütle gibi tasarımın temel kavramlarını özümsemiş olmak.
2 1251819 Hayal etmek, düşünmek ve düşündüklerini somut tasarım ürünü olarak ortaya koyabilmek.
3 1251820 Tasarımlarını görsel, yazılı ve sözlü olarak sunabilmek.
4 1251821 3 boyutlu modellerin yorumlama usul ve ilkelerinin öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek