Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA208 Seramik-Cam Kimyası II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; seramik ve cam sanatı ile kimya arasındaki maddesel ilişkiyi tanımlamak ve cam üretiminde bilinmesi gereken kimya bilgilerini vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ceren PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Karasu, B., Nay, N., (2000), Cam Teknolojisi, MEB Yayınları, No 3525, Ankara. 2) Shelby, J. E., (1997), Introduction to Glass Science and Technology, The Royal Society of Chemistry, England. 3) Uhlmann, D.R., Kredl, N.J., (1990), Glass:Science and Technology- Vol.4A , Structure, Microstructure, and Properties, Academic Pres, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Camın tanımı, kısa tarihçesi ve özellikleri, camı oluşturan oksitler, özellikleri ve cama etkileri, cam yapımında kullanılan diğer oksitler ve cam özelliklerine etkileri, cam çeşitleri, cam üretim yöntemleri, cam şekillendirme yöntemleri, cam yığın hesaplamaları, camlarda meydana gelen üretim hataları, camların fiziksel, mekanik, elektriksel ve termal özellikleri ve ileri teknoloji camları konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Camın tanımı, kısa tarihçesi ve cam teknolojisi ile ilgili temel kavramlar cam_kimyasi1.pdf
2 Camı oluşturan oksitler, özellikleri ve etkileri cam_kimyasi1.pdf
3 Camı oluşturan oksitler, özellikleri ve etkileri cam_kimyasi1.pdf
4 Cam yapımında kullanılan diğer oksitler ve cam özelliklerine etkileri cam_kimyasi1.pdf
5 Cam yapımında kullanılan diğer oksitler ve cam özelliklerine etkileri cam_kimyasi1.pdf
6 Farklı cam türleri; saf silika camları, alkali-silikat camları cam_kimyasi1.pdf
7 Farklı cam türleri; boro-silikat camları, alümina-silikat camları, fosfat camlar camin_kimyasal_yapisi.pdf
8 Farklı cam türleri; soda-kireç-silika camları, kurşun esaslı camlar camin_kimyasal_yapisi.pdf
9 Ara sınav
10 Cam üretim yöntemleri camin_kimyasal_yapisi.pdf
11 Cam yığın kompozisyonu hesaplamaları camin_kimyasal_yapisi.pdf
12 Cam hataları camin_kimyasal_yapisi.pdf
13 Camların fiziksel, mekanik, elektriksel ve termal özellikler camin_kimyasal_yapisi.pdf
14 Teknolojik camlar camin_kimyasal_yapisi.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234292 Camların yapısı ve kimyasal bileşimi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1234293 Camı oluşturan oksitleri ve diğer oksitlerin cam üzerindeki etkilerini bilir.
3 1234294 Cam ürünlerini çeşitlerini sınıflandırabilir.
4 1234295 Camların üretim ve şekillendirme yöntemlerini öğrenir.
5 1234296 Camların fiziksel, mekanik, elektriksel ve termal özelliklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 4 2 4 1 3 2 1 2 1 1
2 2 2 2 3 3 2 5 1 3 2 1 1 1 1
3 2 2 2 4 3 2 5 1 3 2 2 2 1 1
4 2 2 2 4 3 2 5 1 3 2 2 1 1 1
5 2 2 2 4 3 2 5 1 3 2 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek