Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye Başlangıcından günümüze kadar cam uygulamaların tarihi ile cama sanatı uygulamalarının tarihi arasında bir korelasyonun sağlanmas ile Uzak doğu, Anadolu, Avrupa ve diğer coğrafyalarda, medeniyetlerde cam sanatı, cam işleme teknikleri ve üretimimin incelenmesi ve Cam sanatının toplumsal, ekonomik ve sanatsal işlev ve değerlerinin incelenmesini öğretilir..

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• 1. Helmut Ricke,1995, Glaskunst:Reflex Der Jahrhunderte, Prestel Verlag, München • 2. Chloe Zerwick, 1971, A Short History of Glass, Pall mall Press, London, • 3. R.W Douglas-Susan Frank, 1972, A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat tarihi içinde Cam sanatının yerinin araştırılması. Cam sanatı ile çağdaş sanat anlayışlarının uyumu incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Camın tarihine giriş cam sanatı tarihi 1.ders.pdf
aNCİENT gLASS.pdf
2 Doğada volkanik cam örnekleri ve bulguları cam sanatı tarihi 2.ders.pdf
3 Antik Cam Tarihi Antik Cam Tarihi.docx
4 Antik çağda camın şekillendirilmesi sanat tarihi 4. ders.pdf
5 Anadoluda Bronz Çağ cam sanatı kandiller (5.Ders).pdf
6 Roma Dönemi Cam Sanatı Kaideler -Hacı Kapları ( 6. ders).pdf
7 Anadoluda Bizans Dönemi cam sanatı Cam sanatı tarihi 7. Ders.pdf
8 Anadoluda antik cam ocakları-üretim merkezleri üfleme tekniği(3. ders).pdf
9 I.Ara SInav
10 Anadoluda Selçuklu Devleti Dönemi cam sanatı 9652708_file_name=1- tamer aslan en son.pdf
11 Osmanlı İmparatorluğu Dönemi cam Sanatı CAM FÜZYON.pdf
12 Osmanlı İmparatorluğu Dönemi cam Sanatı CAM FÜZYON.pdf
13 Günümüz Cam örnekleri ve üretim teknikleri CAM FÜZYON.pdf
14 Günümüz Cam örnekleri ve üretim teknikleri Murano Cam Sanatı.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234306 Cam Sanatı Tarihini öğrenir
2 1234307 Antik Cam Sanatını öğrenir
3 1234308 Cam sanatı tarihi ve gelişimini öğrenir
4 1234309 Geçmişten günümüze cam üretimleri öğrenir
5 1234310 Günümüz cam sanatı ve üretimlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 5 5 4 2 3 4 5 5 2
2 3 4 3 5 4 3 3 3 3 5 2 1 4 3
3 4 5 4 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 5
4 5 4 3 4 3 5 4 2 4 4 5 4 3 4
5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek