Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA304 Seramik Yüzey Uygulamaları 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Tasarım Kuralları çerçevesinde Seramik malzemenin Yüzeysel kullanım teknik bilgi ve becerilerinin oluşturulması, iç mekân ve dış mekân kullanım farklılıkları üzerinden modüler, artistik ve dekoratif çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. ŞULE KARACALAR

Ön Koşul Dersleri

Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seramik Yapıyoruz, Susan Peterson, Jan Peterson,Çeviren:Sevim Çizer Mimari Perspektif ve Gölge, Harbi HOTAN, Yem Yayınları, İstanbul,1993 Archıtectural Ceramics, for The Studio Potter : Designing, Building, Installing, Peter King, 1999 The Potter's Guide to Ceramic Surfaces: A Practical Directory of Ceramic Surface Decoration Techniques, Jo Connell,2002.

Dersin İçeriği

Çağdaş mimari yapılarda gerçekleştirilen yüzeysel seramik uygulamalarından örneklerle birlikte seramik panoların kompozisyon, düzenleme, biçim ve tasarımlarının plaka ve kalıp tekniği ile üretimi ve duvar üzerine uygulamaları kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
5 Derse Katılım 13 6 78
9 Problem Çözümü 10 1 10
13 Deney 6 4 24
14 Gözlem 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 4 2 8
22 Proje Hazırlama 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
54 Ev Ödevi 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İç ve dış mekân seramikleri üzerine genel bilgilendirme Seramik Malzemenin geçmişten günümüze yüzey kaplamalarında kullanımı Literatür Taraması/Kaynak Oluşturma
2 Çağdaş Mimaride Seramik Panolar Örneklerin Belirlenmesi/Sunum Hazırlığı
3 Modüler pano tekniği ve 1. Projenin ilanı Örneklerin Belirlenmesi/Sunum Hazırlığı
4 Tasarımları değerlendirme Zaman Yönetimi
5 Tasarımları Değerlendirme Zaman Yönetimi
6 Model hazırlama Malzeme Temini
7 Kalıbın hazırlanması Malzeme Temini
8 Kalıp içine sıvama tekniği ile ürünün oluşturulması Malzeme Temini
9 Ara sınav
10 Modüler ürünlerin üretimi Uygulama Takibi /zaman Yönetimi
11 Modüler ürünlerin üretimi Uygulama Takibi/Zaman Yönetimi
12 Bisküvi pişirimi Fırın Rejimi Oluşturma
13 Sırlama Kişisel Koruyucu Malzemeleri Temini
14 Sergi ve sunum Kaide Düzeneği kurma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329413 Mimaride kullanılan sanatsal seramik uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olması.
2 1340598 Seramik malzemeyi iç ve dış mekân üzerinde uygulama bilgi ve becerisi kazanması.
3 1340601 Dayanıklılık ve estetik açıdan değerlendirmeler yaparak seramik pano uygulayabilme becerisi elde etme.
4 1340603 Mekân- tasarım ilişkisi kurarak, farklı tekniklerde uygulama gerçekleştirme bilgi ve becerisi kazanma.
5 1340604 Tasarım ilkeleri yönünde modüler, alçak/yüksek rölyef uygulama pratikleri kazanma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5
2 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5
3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5
5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek