Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA306 Sıcak Cam Şekillendirme 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Sıcak cam şekillendirme alanında kazanılan başlangıç deneyiminin bir ileri seviyeye taşınması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seyit Taha BAYDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CUMMINGS Keith (2012) Çağdaş Cam Sanatı, Fırın Teknikleri ve Uygulamalar, Çev. Mustafa Ağatekin, Karakalem Kitabevi Yayınları LUNDSTROM, Boyce (1989) Glass Casting and Mold Making, Vitreous Publications, 1989. BEVERİDGE Philippa, DOMENECH, Ignasi, MİRÓ, Eva Pascual (2005)Warm Glass, Pascual, A Division of Sterling Publishing Co. Inc.New York. KLEİN Dan, LLOYD Ward (1997) The History of Glass , İngiltere Uzuner, Bilgehan (2004)Bulunuşundan Üflemeye Uygulamalı Cam Teknikleri, Akantaş, İnkılap Kitabevi OKAN, Sema (2008) Pâte De Verre Cam Şekillendirme Tekniğinin Araştırma ve Uygulamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı AYDIN, Mehmet (2016) Cam Sanatında Fırında Cam Biçimlendirme Yöntemlerinde Kullanılan Refrakter Kalıp Karışımları ve Cama Etkileri Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Cam Anasanat Dalı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konu kapsamında belirlenen tasarımlara yönelik uygulamaları doğru yöntemlerle gerçekleştirerek özgün eserler ortaya çıkartılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 2 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
5 Derse Katılım 13 6 78
9 Problem Çözümü 10 1 10
13 Deney 6 4 24
14 Gözlem 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 4 2 8
22 Proje Hazırlama 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
54 Ev Ödevi 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışma konusunun verilmesi, dönem süresince gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerin dile getirilerek tartışmaya açılması. Gerek görülürse örnek uygulama yapılması SCA306, Sıcak Cam Şekillendirme.docx
2 Verilen konu kapsamında tasarımların incelenmesi, onay ve revize süreci. Onaylanan tasarımların denemelerine başlanması. Serkan Özer - Cameo Cam Tekniği Araştırma ve Uygulamaları (TEZ).pdf
3 Verilen konu kapsamında tasarımların incelenmesi, onaylanması. Deneme ve uygulamaların başlaması. Hale Feriha Hendekcigil 28.05.2019.pdf
4 sıcak cam şekillendirme çalışmalarına devam Kuma dokum, barbaros giray.pdf
5 sıcak cam şekillendirme çalışmalarına devam Cam Sanatmda Işık Etkileri.pdf
6 sıcak cam şekillendirme çalışmalarına devam continue to work on hot glass forming SICAK CAM ÜFLEME TEKNİĞİNDE LÜSTER ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI.pdf
7 sıcak cam şekillendirme çalışmalarına devam continue to work on hot glass forming SICAK CAM ÜFLEME TEKNİĞİNDE ODUN.pdf
8 sıcak cam şekillendirme çalışmalarına devam continue to work on hot glass forming
9 Ara Sınav
10 sıcak cam şekillendirme çalışmalarına devam
11 sıcak cam şekillendirme çalışmalarına devam
12 sıcak cam şekillendirme çalışmalarına devam
13 sıcak cam şekillendirme çalışmalarına devam tamamlanan tasarımların kaide önerileri ve montaj süreci
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298976 Cam malzemeyi tanıma ve teknik bilgiye sahip olabilmesi
2 1298977 Cam şekillendirme konusunda temel bilgiye sahip olabilmesi
3 1298978 Farklı Tekniklerle Cam Şekillendirme Yöntemlerini öğrenme
4 1298979 Cam sanatı ve teknolojisinde kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgiye sahip olabilmesi
5 1298980 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3
2 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
3 5 5 5 5 4 2 3 2 3 3 5 4 2 3
4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3
5 5 5 4 5 4 3 3 2 3 3 5 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek