Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA402 Seramik-Cam Tasarım VI 927001 4 8 7

Dersin Amacı

Dersin Amacı Serbest cam şekillendirme yöntemlerini materyal kısıtlaması olmadan kullanarak verilen kavram doğrultusunda tasarım, çözümleme ve uygulama gerçekleştirebilmesi. Karar verme, sebep, sonuç, planlama, süreç ilişkinin anlaşılabilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seyit Taha BAYDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

[1] Thamen & Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. [2] Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. [3] David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, [4] (1993), Corning Glass Museum, New York. [5] Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Verilen kavramlar doğrultusunda araştırma yaparak özgün tasarım gerçekleştirilmesi. Tasarımla birlikte çalışmak istediği teknik detayları seçerek o alana göre planlama, uygulama yapması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 7 91
22 Proje Hazırlama 1 3 3
23 Proje Sunma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 7 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konu seçimleri ve tartışılması, araştırma ve tasarım ödevi SCA402, Seramik-Cam Tasarım VI.docx
2 Tasarım ve eskizlerin değerlendirilmesi ve eş zamanlı Malzeme araştırması
3 Tasarım ve eskiz onaylanması, teknik detayların kesinlik kazanması, uygulama
4 Uygulama, Eskizler ve tasarım Değerlendirilmesi
5 Uygulama
6 Uygulama, sürecin gözden geçirilmesi
7 Uygulama, sürecin gözden geçirilmesi
8 Uygulama
9 Ara Sınav
10 Tasarım ve Eskizlerin Değerlendirilmesi
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Final Sınav
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234400 Teknik kompoziyonları kurabilme becerisi
2 1234401 Disiplinlerarası çalışma mantığı ve pratiği oluşturma
3 1234402 Malzemenin doğal özelliklerini kavrama ve sanatsal tasarımlarında bu özelliklerinden yararlanma becerisi
4 1234403 Çağdaş/güncel sanat pratiklerini anlayabilme
5 1234404 Farklı malzeme kullanma bilgi ve becerisi kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 3
2 4 4 5 5 3 3 3 3 2 4 4 5 4 4
3 4 4 5 5 3 3 2 3 3 4 4 5 4 3
4 5 5 4 5 3 3 3 3 2 5 4 4 4 3
5 5 4 5 5 3 4 3 4 2 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek