Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA406 Seramik Heykel 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin simge ve kavramla ilişki kurarak anlamlandırma yapabilmesini ve bu düşünsel yaratım sürecini plastiğe geçirebilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• PETERSON, Susan, PETERSON Jan (2009)Seramik Yapıyoruz, Karakalem Kitabevi Yayınları • IRVİNE Alex, Ceramic Sculpture: Making Faces: A Guide to Modeling the Head and Face with Clay Paperback – July 1, 2014 • Acero Raúl(2001) Making Ceramic Sculpture: Techniques, Projects, Inspirations, New York : Lark • LUCCHESİ Bruno, Modeling the Figure in Clay, A Sculptor’s Guide to Anatomy,Crown publishing Group, United States.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Düşünsel sürecin imgeye dönüşme aşamaları kazandırılır, mekanla ilişkilendirilir ve yaratma sürecinin forma geçiş aşamaları içeriklendirilir. Form, malzeme ve mekan ilişkisi seçilmiş örnekler üzerinden çözümlenir. Bu çözümlemelerin proje haline getirilmeleri ve malzemeye uygulanabilirlikleri ile bu oluşumun yapıta dönüştürülebilmesinin yolları kurulur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
23 Proje Sunma 1 25 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 40 1
40 Proje Hazırlama 1 25 1
41 Proje Sunma 1 25 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
22 Proje Hazırlama 2 10 20
23 Proje Sunma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hedeflerinin paylaşımı, projenin temasının tanıtılması ve üzerine tartışma Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma Seramik Heykel dersi proje konusu 2020.docx
2 Verilen tema doğrultusunda öğrencilerin yaptığı araştırmalar üzerine öğrencinin katıldığı tartışmalar Öğrencinin Tasarım bilgilerini güncelleme, Malzeme Temini https://vimeo.com/15686678
3 Kavram-form ilişkisinin örneklerle incelenmesi Malzeme listesinin yapılması,
4 Proje önerilerinin değerlendirilmesi Değerlendirme için zaman kontrolü
5 Uygulama+Teknik Çözümleme Zaman/Uygulama Yönetimi
6 Uygulama+Teknik Çözümleme Zaman/Uygulama Yönetimi
7 Uygulama+Teknik Çözümleme Zaman/Uygulama Yönetimi
8 Uygulama+Teknik Çözümleme Zaman/Uygulama Yönetimi
9 Ara Sınav
10 Uygulama+Teknik Çözümleme Zaman/Uygulama Yönetimi
11 Seramik Kurutma işlemi Rötuş kontrol
12 Bisküvi pişirim Rötuş kontrol
13 Sırlama Fırın rejimi Belirleme
14 Sergi ve sunum Değerlendirme Stant, kaide oluşturma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286771 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırır.
2 1286772 Yaşam boyu keşfetme davranışı kazandırır.
3 1286773 Sanatsal uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri kullanma becerisi kazandırır.
4 1286774 Teknik ve estetik ögeleri yapıta uygulama becerisi kazandırır.
5 1286775 Sanatsal yaratım sürecinde tanımlanmış bir hedef doğrultusunda konuyu kavrama, kavramsallaştırma, tasarlama, projelendirme becerisi kazandırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 2 3 4
2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4
3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 4 3 3 5
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek