Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUF603 Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, muhasebe standartlarının tarihsel gelişim sürecinin, Dünya’da ve Türkiye’de muhasebe standartlarında uyuma yönelik yapılan çalışmaların öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İdris VARICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları, Gürbüz Gökçen-Başak Ataman-Cemal Çakıcı, Türkmen Kitabevi, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Muhasebe standartlarının tarihsel gelişim süreci, Dünya’da ve Türkiye’de muhasebe standartlarında uyuma yönelik yapılan çalışmalar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının kapsamı, Finansal raporlama standartları uygulama örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 37 5 185

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Muhasebe Sistemine Genel Bakış
2 Kavramsal Çerçeve
3 Kavramsal Çerçeve
4 TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu
5 TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu
6 TMS 7: Nakit Akış Tabloları
7 TMS 2: Stoklar
8 TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
9 Ara sınav
10 10: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
11 TMS 16: Maddi Duran Varlıklar
12 TMS 16: Maddi Duran Varlıklar
13 TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü
14 TMS 23: Borçlanma maliyeti
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475097 Öğrenciler Türk Muhasebe Sistemi ve Uluslararası muhasebe sisteminin kavramsal çerçeveleri itibariyle açıklayabileceklerdir.
2 1475098 Öğrenciler uluslararası Finansal Raporlama standartlarını açıklayabileceklerdir.
3 1475099 Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloları inceleyebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77359 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 77360 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 77361 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 77362 şletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 77363 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 77364 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 77365 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 77366 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 77367 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 77368 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 77369 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 77372 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
13 77376 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
14 77381 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
15 77385 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
16 77370 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
17 77373 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
18 77377 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
19 77382 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
20 77386 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
21 77371 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
22 77374 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
23 77378 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 77383 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
25 77387 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
26 77375 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
27 77379 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
28 77384 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
29 77380 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3
2 2 2 5 4 4 5 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2
3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek