Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUF609 İleri Finansal Muhasebe 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, TDMS ve uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre muhasebe uygulamaları hakkında bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İdris VARICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uygulamacı Gözüyle İleri Düzey Finansal Muhasebe Uygulamaları (Muhasebe Yöneticisinin El Kitabı), Ahmet Tokaç, Tunca, İstanbul

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğini; TDMS ve mevcut ulusal muhasebe uygulamaları, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Uygulamaları: Standart Kurulu’nun Tanıtılması, Ulusal Standartlardan Uluslararası Standartlara Geçiş Süreci, Harmonizasyon ve Yakınsama Çalışmaları, Standart Hazırlama Süreçleri, Standartların Gelişim Süreci, Yürürlükteki Standartların İncelenmesi. Kavramsal Çerçeve ve Değerleme Esaslarının Genel Olarak İncelenmesi ve Standartların Uygulanmasında Ortaya Çıkması Muhtemel Sorunların Tartışılması konuları oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 5 37 185

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansal muhasebenin akış süreci
2 Dönem Sonu Kayıtlarına Genel Bakış
3 Hazır Değerlere İlişkin Envanter İşlemleri
4 Stoklara İlişkin Envanter İşlemleri
5 Ticari Alacaklar ile İlgili Karşılık Ayırma
6 Reeskont İşlemleri
7 Amortisman Ayırma İşlemleri
8 Makale Tartışma
9 Ara sınav
10 Makale Tartışma
11 Makale Tartışma
12 Ödev Sunumları
13 Ödev Sunumları
14 UFRS ile ilgili yenilikler
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475983 Dönem sonu işlemlerini ayrıntılı olarak kavrar
2 1475984 Envanter ve değerleme işlemleri hakkındaki özellik arz eden konular hakkında bilgi sahibi olur
3 1475985 UFRS’nin finansal muhasebe alanına getirdiği yenilikleri öğrenir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek