Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUF622 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders ile finansal piyasaların yapısını ve işleyişini anlamak, finansal araçları tanımak, Türkiye piyasalarında finansal araçların nasıl kullanıldığını öğretmek amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Para Banka ve Finansal Piyasalar, Prof. Dr. İlker Parasız.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders; Finansal Kurumların Yapısı ve İşleyişi, Ticari Bankacılık, Sigorta ve Yatırım Şirketleri, Birincil ve İkincil Piyasalar, Türev Araçlar, Varlık Fiyatlama Modelleri ve Faiz Oranlarının belirlenmesi, Finansal Kurumların Karşılaştığı Riskler konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 10 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonomik sistem içinde finansal sistemin konumu
2 Temel Finansal kavramlar; Finansal Sistem, Finansal Kurumlar , Para piyasaları ve Sermaye Piyasaları.
3 Merkez Bankacılığı, Merkez Bankacılığının Tarihsel Gelişimi, Merkez Bankalarının Fonksiyonları
4 Türkiye’de Merkez Bankacılığı, TC. Merkez Bankası’nın Bilanço analizi.
5 Bankacılık; ortaya çıkışı, türleri ve Fonksiyonları, Bankacılığın Tanımı,Tarihsel Gelişimi, İlkeleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonları
6 Bankaların Fon (Kaynak) Oluşturma İşlemleri, Bankaların Fon Kaynakları, Bankaların Fon (Kaynak) Kullandırma İşlemleri
7 Bankalarda mali tabloların işleyişi, analizleri ve örnek uygulamaları ve banka Bilançolarının Analizinde Kullanılan Oranlar
8 Bankalarda mali tabloların işleyişi, analizleri ve örnek uygulamaları ve banka Bilançolarının Analizinde Kullanılan Oranlar
9 Ara sınav
10 Türkiye’de Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Türkiye’de Bankacılığın Gelişimi, Türkiye’de Banka kurulması ve İşleyiş Koşulları
11 Bankacılıkta Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi
12 Uluslar arası Bankacılık, bankaların İthalat, İhracat ve Döviz İşlemleri
13 Banka dışı finansal kurumlar ve finansal ürünler; Factoring, forfaiting, Leasing
14 Banka dışı finansal kurumlar; Sigorta şirketleri, Emeklilik fonları, Yatırım şirketleri ve Yatırım fonları
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252630 Finansal sistemi içindeki finansal aktörleri ve faaliyetlerini kavrayabilme
2 1252631 Banka ve diğer finansal kurumların faaliyetlerini anlayabilme
3 1252632 Banka dışı finansal işlemler hakkında bilgi birikimine sahip olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69644 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 69645 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 69646 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 69647 şletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 69648 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 69649 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 69650 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 69651 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 69652 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 69653 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 69654 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 69657 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
13 69661 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
14 69666 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
15 69670 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
16 69655 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
17 69658 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
18 69662 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
19 69667 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
20 69671 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
21 69656 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
22 69659 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
23 69663 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 69668 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
25 69672 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
26 69660 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
27 69664 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
28 69669 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
29 69665 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3
2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3
3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek