Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUF604 Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı küreselleşmenin, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinin, uluslararası yatırımların önem kazandığı günümüzde, risk yönetiminde kullanılan ve forward, future, opsiyon, swap ve diğer türev ürünleri ve muhasebe uygulamalarını incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Durmuş YILDIRIM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları, Remzi Örten, İpek Örten, Gazi Kitabevi, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türev finansal araçlarla ilgili genel bilgiler ve ilkeler, forward ve muhasebe uygulamaları, future ve muhasebe uygulamaları, opsiyon ve muhasebe uygulamaları, swap ile ilgili uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemizde pek tanınmayan, faiz tavan, taban, yaka, koridor sözleşmeleriyle, bileşik opsiyon sözleşmesine, azalan, artan, dalgalanan, halkalı, iki paralı, ters, melez, kokteyl swaplarına, cayılabilir, katlamalı etkili, kaldıraç etkili, hisse senedine endeksli, ülke faiz oranlarına endeksli, vadeye göre, faiz oranına göre amortismanlı faiz swaplarına ait genel tanıtım, uygulama örnekleri ve muhasebeleştirilmesi de incelenecek konular arasındadır. Ayrıca ülkemizde pek tanınmayan, faiz tavan, taban, yaka, koridor sözleşmeleriyle, bileşik opsiyon sözleşmesine, azalan, artan, dalgalanan, halkalı, iki paralı, ters, melez, kokteyl swaplarına, cayılabilir, katlamalı etkili, kaldıraç etkili, hisse senedine endeksli, ülke faiz oranlarına endeksli, vadeye göre, faiz oranına göre amortismanlı faiz swaplarına ait genel tanıtım, uygulama örnekleri ve muhasebeleştirilmesi de incelenecek konular arasındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 5 37 185

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavramsal Çerçeve
2 Türev Araçlara Giriş ve Muhasebe Uygulamaları
3 Döviz Riskinden Korunma
4 Döviz Riskinden Korunma
5 Yabancı Bağlı Ortaklıklar Riskinden Korunma
6 Yabancı Bağlı Ortaklıklar Riskinden Korunma
7 Faiz Oranı Riskinden Korunma
8 Faiz Oranı Riskinden Korunma
9 Ara Sınav
10 Özkaynak Riskinden Korunma
11 Özkaynak Riskinden Korunma
12 Emtia Riskinden Korunma
13 Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
14 Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476124 Farklı türev ürünlerine ilişkin muhasebe kural ve ilkelerini kavrayacaktır
2 1476125 Bu ürünlerin türev ve koruma muhasebesi açısından risk analizini yapabilir
3 1476126 Türev ürünlerine ilişkin doğru muhasebe ve raporlama teknikleri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77359 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 77360 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 77361 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 77362 şletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 77363 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 77364 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 77365 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 77366 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 77367 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 77368 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 77369 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 77372 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
13 77376 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
14 77381 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
15 77385 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
16 77370 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
17 77373 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
18 77377 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
19 77382 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
20 77386 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
21 77371 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
22 77374 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
23 77378 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 77383 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
25 77387 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
26 77375 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
27 77379 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
28 77384 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
29 77380 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3
2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3
3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek