Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUF607 Muhasebe Mesleği ve Etik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı muhasebe mesleğinde ahlaki ve etik değerlerin önemi ortaya koymaktır. Ayrıca muhasebe mesleğini tercih edecek öğrencilerin muhasebe etiği konusunda duyarlılıklarını artırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İdris VARICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Etik Kavramı ve Muhasebe Meslek Etiği, Sami Karacan, Umuttepe İstanbul, 2014

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğini; Mesleki değerler kavramı, Etik kavramı, Etik ve mesleki değer arasındaki ilişki, Muhasebe mesleğinde etiğe duyulan gereksinim, Muhasebe mesleğinde etik ilkeler ve kurallar, Muhasebe meslek ahlakı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 5 37 185

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik Kavramı
2 Etik Felsefe ve Teorileri
3 İş Etiği ve İş Etiği İle İlgili Kavramlar
4 Etik Dışı Davranmanın Sebepleri
5 Muhasebe mesleği ve etik
6 Etik düzenlemelerle ilgili uluslararası kuruluşlar
7 Etik düzenlemelerle ilgili ulusal kuruluşlar
8 Muhasebe Mesleğinde Etik Kuralları
9 Ara sınav
10 Muhasebe Meslek Mensuplarının Taşıması Gereken Etiksel Nitelikler
11 Muhasebe Mesleğinde Etik Eğitimi Yöntemleri ve Yaklaşımları
12 Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiği Eğitimi
13 Türkiye’de Muhasebe Etiği Eğitimini Etkileyen Kurum ve Kuruluşlar
14 Örnek Olay Çalışması
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476133 Etik kavramını açıklayabilmek
2 1476134 Muhasebe mesleğinde etiğin önemini kavramak
3 1476135 Muhasebe mesleğinde geçerli etik kurallarını öğrenmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek