Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUF610 Şirketler Muhasebesinde Özellikli Konular 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; şirketler muhasebesinde özellikli konular ile kuruluş, sermaye ile ilgili işlemler, kar dağıtımı, tasfiye ve iflas ile ilgili konuları incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İdris VARICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şirketler Muhasebesi, Vasfi Haftacı, Umuttepe, Ankara, 2012.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; Şirketler İle Temel Bilgiler, Şirket Türleri, Adi Şirketlerle İlgili Bilgiler, Kollektif Şirketlerin Kuruluşu Sermaye Değişikliği Ve Muhasebe Kayıtları, Kar/Zarar Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Adi Komandit Şirketlerin Kuruluşu, Kar/Zarar Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Anonim Şirketlerin Kuruluşu, Kar/Zarar Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Kuruluşu, Kar/Zarar Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Holdinglerin Kuruluşu, Kar/Zarar Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Kooperatiflerin Kuruluşu, Gelir-Gider Farkının Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri, Muhasebe Kayıtları konuları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 5 37 185

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şirket kavramı ve türleri, Şirketlerin sınıflandırılması ve özellikleri, Şahıs şirketleri ile Sermaye şirketleri arasındaki farklar
2 Adi Şirketler, Tanımı, Kuruluş işlemleri, sermaye ve ortak değişiklikleri, kar zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
3 Kollektif Şirketler, Kuruluş işlemleri, sermaye ve ortak değişiklikleri, işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
4 Kollektif şirketlerde Kar ve zarar dağıtımı işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
5 Komandit şirketlerin kuruluşu, sermaye ve ortak değişikliği, kar zarar dağıtımı ile ilgili işlemler ve muhasebe kayıtları
6 Adi Şirket, Kollektif Şirket ve Komandit Şirketlerle ilgili uygulamaya yönelik örnek olayların muhasebe kayıtları
7 Adi Şirket, Kollektif Şirket ve Komandit Şirketlerle ilgili uygulamaya yönelik örnek olayların muhasebe kayıtları
8 Sermaye şirketlerinin özellikleri
9 Ara Sınav
10 Anonim şirketlerin kuruluş işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
11 Anonim Şirketlerin Sermaye değişiklikleri, hisse devirleri, Kar ve zarar dağıtımı ile ilgili işlemler ile bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
12 Anonim Şirketler ile ilgili uygulamaya yönelik örnek olayların muhasebe kayıtları
13 Limited şirketlerin kuruluşu, sermaye ve ortak değişiklik işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
14 Limited şirketlerin kar ve zarar dağıtımı işlemleri ve örnek olayların muhasebe kayıtları
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253609 Şirket kavramı ve türlerini bilirler
2 1253610 Şahıs şirketlerinin özellikleri ve muhasebe kayıtlarını bilirler
3 1253611 Sermaye şirketlerinin özellikleri ve muhasebe kayıtlarını bilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69644 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 69645 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 69646 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 69647 şletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 69648 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 69649 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 69650 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 69651 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 69652 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 69653 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 69654 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 69657 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
13 69661 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
14 69666 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
15 69670 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
16 69655 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
17 69658 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
18 69662 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
19 69667 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
20 69671 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
21 69656 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
22 69659 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
23 69663 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 69668 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
25 69672 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
26 69660 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
27 69664 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
28 69669 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
29 69665 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2
2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 3 3 3 5 4 3 3 2 2 2 3 3 3 5 5
3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek