Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUF611 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Yönetim (Muhasebe Temelli) 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Günümüzde işletmeler sadece kâr amacı gütmemekte, aynı zamanda topluma, paydaşlarına ve çevreye karşı olan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmektedirler. İşletmelerin finansal durumu, sorumlulukların yerine getirilmesinde önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle finansal bilgiyi üretmesi ve karar almaya yardımcı olması sebebiyle muhasebenin rolü büyüktür. İşletme ile ilgili finansal bilgilerin kamuya doğru ve güvenilir biçimde sunulması, kurumsal sosyal sorumluluğun yerine getirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu ders ile öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk kavramını tanımaları ve anlamaları; kurumsal yönetim uygulamaları ve bunların finansal piyasalara etkileri konusunda bilgilenmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İdris VARICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Philip Kotler, Mediacat Yayıncılık, 2013. Kurumsal Yönetim, Mustafa Doğan, Siyasal Kitabevi , Ankara, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları, Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu, Muhasebede Sosyal Sorumluluk Kavramı, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yerine Getirilmesinde Muhasebenin Önemi konuları üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 5 37 185

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı
2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Bilgi Sistemi
3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları
4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Mesleği
5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Eğitimi
6 Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu
7 Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri
8 Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yerine Getirilmesinde Muhasebenin Önemi
9 Ara Sınav
10 Muhasebenin Ekonomik Sorumluluklara Katkısı
11 Muhasebenin Yasal Sorumluluklara Katkısı
12 Muhasebenin Etik Sorumluluklara Katkısı
13 Muhasebenin Gönüllü Sorumluluklara Katkısı
14 Genel Değerlendirme
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253612 İşletmeler açısından kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetimin önemi anlaşılır
2 1253613 Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim ile ilgili izlenecek stratejiler hakkında teorik bilgi sahibi olunur
3 1253614 Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim raporlaması öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69644 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 69645 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 69646 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 69647 şletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 69648 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 69649 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 69650 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 69651 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 69652 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 69653 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 69654 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 69657 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
13 69661 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
14 69666 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
15 69670 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
16 69655 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
17 69658 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
18 69662 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
19 69667 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
20 69671 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
21 69656 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
22 69659 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
23 69663 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 69668 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
25 69672 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
26 69660 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
27 69664 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
28 69669 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
29 69665 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3
2 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 5 3 2 3 4 4 2 3 2 5 3 3 4 3 3 2 4 3
3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 3 5 2 4 4 2 5 2 3 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek