Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MFT510 İşletme Sermayesi Yönetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İşletmenin piyasa değerini artırması için dönen ve duran varlıklara yapacağı yatırımların boyutu hakkında öğrencilere bilgi vermek. İşletme sermayesi yönetimi hakkında gerekli donanıma sahip olup, önemini kavrayarak iş hayatında ve akademik alanda bu bilgi ve becerileri kullanma yeteneği kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu anlamda dersin içeriği; İşletme sermayesinin tanımı, özellikleri, önemi; İşletme sermayesinin türleri; İşletme sermayesinin kaynakları ve kaynak seçimini etkileyen faktörler; İşletme sermayesinin finanslama stratejileri ve bu stratejilerin risk ve karlılık ilişkisi; İşletme sermayesi ihtiyacına etki eden faktörler; İşletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması; İşletme sermayesi yeterliliğinin analizi ve tespiti; Nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimi; Alacakların yönetimi; Stokların yönetimi; Kısa vadeli yabancı kaynakların yönetimi konularından oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
11 Soru-Yanıt 14 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 14 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme sermayesinin tanımı, özellikleri, önemi
2 İşletme sermayesinin türleri
3 İşletme sermayesinin kaynakları ve kaynak seçimini etkileyen faktörler
4 İşletme sermayesinin finanslama stratejileri
5 İşletme sermayesi finanslama stratejilerinin risk ve karlılık ilişkisi
6 İşletme sermayesi ihtiyacına etki eden faktörler
7 İşletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması
8 İşletme sermayesi yeterliliğinin analizi ve tespiti
9 Ara Sınav
10 İşletme sermayesi yetersizliğini gidermek için natif yöntemler
11 İşletme sermayesi boyutu ve unsurları
12 Nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimi
13 Alacakların yönetimi
14 Stokların yönetimi
15 Kısa vadeli yabancı kaynakların yönetimi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253352 İşletme sermayesi finanslama stratejilerine hakim olur ve karlılık- risk ilişkisini kavrar
2 1253353 İşletme sermayesi yeterliliğinin analizini ve tespitini yapar
3 1253354 İşletme sermayesi unsurlarına hakim olur ve unsurların yönetiminde bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69643 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 69673 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 69674 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 69675 şletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 69676 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 69677 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 69678 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 69679 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 69680 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 69681 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 69682 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 69685 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
13 69689 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
14 69694 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
15 69698 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
16 69683 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
17 69686 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
18 69690 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
19 69695 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
20 69699 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
21 69684 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
22 69687 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
23 69691 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 69696 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
25 69700 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
26 69688 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
27 69692 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
28 69697 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
29 69693 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 5 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 5 5 3 5 3 3 4 5 5 5 4 4 5
2 4 4 4 5 2 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4
3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek