Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT104 İletişimin Temel Sorunsalları 927001 1 2 5

Dersin Amacı

İletişim alanında ortaya çıkan temel sorunları sorunsallara dönüştürüp analitik bir düzlemde değerlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Recep YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Bertrand Russell (1994). Felsefe Sorunları. İstanbul: Kabalcı Yayınları. -Hacı Mustafa Açıköz (2016). İletişim Felsefesine Giriş. İstanbul: Elis Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görünüş ve gerçeklik sorunsalı, toplumsal gerçekliğin kurulum süreci, benlik ve toplum, simgeleştirme sorunsalı, algı eşikleri, zaman kavramı ve iletişim zaman ilişkisi, iletişim ve yazınsal anlatı, iletişim ve sinema, insan makine yakınsaklığı, hayvanlararası iletişim süreçleri, kitle iletişiminin gelişimi ve gerçekliğin yeni formları, iletişimin geleceği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefi bir alan olarak iletişim.
2 Görünüş ve gerçeklik sorunsalı
3 Toplumsal gerçekliğin kurulum süreci
4 Benlik ve toplum ilişkisi
5 Simgeleştirme sorunsalı
6 Algı eşikleri
7 Zaman kavramı ve iletişim zaman ilişkisi
8 Ara sınav
9 İletişim ve yazınsal anlatı
10 İletişim ve sinema
11 Hayvanlararası iletişim süreçleri
12 İnsan makine yakınsaklığı
13 Kitle iletişiminin gelişimi ve gerçekliğin yeni formları
14 İletişimin geleceği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235587 İletişim kavramını tanımlar.
2 1235588 İletişim türlerini sıralar.
3 1235589 Benlik ve toplum ilişkisini tartışır.
4 1235590 Toplumsal gerçekliğin kurulum şemasını açıklar.
5 1235591 Yeni iletişim formlarını tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 1 4 2 1 4 2 3 2 1 1
2 5 3 1 4 2 1 4 2 3 2 1 1
3 5 3 1 4 2 1 4 2 3 2 1 1
4 5 3 1 4 2 1 4 2 3 2 1 1
5 5 3 1 4 2 1 4 2 3 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek