Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT111 Yazım ve Sunum Teknikleri 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı özellikle lisans öğrencilerinin, ödev hazırlama, yazma ve sunma sürecinde ihtiyaç duydukları; konu seçimi, bilgiye ulaşma, rapor hazırlama ve değerlendirme gibi alanlarda bilgilenmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ögr. Üyesi Nurhayat YOLOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yalçınkaya, Ayhan (2012), Mazerete Mahal Yok, Siyasal Kitabevi, Ankara. Gönen, N. Pınar (2005), Sunu Hazırlama ve Yayımlama, Özne Yayıncılık, İstanbul. Baş, Türker (2008), Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlendirilir?, Seçkin Yay., Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders yazılı ve sözlü anlatım türlerini, bilimsel yazıma dair temel koşulları ve sunum tekniklerini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 3 3 9
23 Proje Sunma 3 3 9
27 Makale Yazma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 3 6
34 Okuma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazım Sunum Tekniklerine Giriş: Dersin amacı ve önemi, “Bilgi” ve bilgiye ulaşma konusuna giriş, seviye Belirleyici yazım Alıştırması - Yazım kurallarına uygun şekilde kendini anlatan bir paragraf yazımı, sunum gruplarının oluşturulması AVYS Yazım Sunum.pptx
2 Yazılı ve sözlü anlatım türleri, dil kullanımı, sıklıkla yapılan hatalar AVYS Yazım Sunum.pptx
3 Ödev konusunun belirlenmesi, kütüphane ve internet kaynaklarının kullanımı, İçeriğin hazırlanması AVYS Yazım Sunum.pptx
4 Yazım teknikleri AVYS Yazım Sunum.pptx
5 Yazım Teknikleri
6 Yazım Teknikleri
7 Sunum Teknikleri
8 Sunum Teknikleri
9 Vize Haftası
10 Öğrenci sunumları ve değerlendirilmesi
11 Öğrenci sunumları ve değerlendirilmesi
12 Öğreneci sunumları ve değerlendirilmesi
13 Öğrenci sunumları ve değerlendirilmesi
14 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291039 Yazılı ve görsel sunum materyallerini kullanır.
2 1291038 Proje ödevlerini yazarken bilimsel yazım kurallarını dikkate alır.
3 1291037 Yazılı ve sözlü anlatım türlerini tanır ve örneklendirir.
4 1291040 Sunumlarında beden dilini etkin biçimde kullanır.
5 1291041 Güncel konularda proje hazırlar ve sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
5 4 4 5 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek