Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS101 İletişim Bilimine Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Radyo-Tv Sinema alanının temel derslerinden olan İletişim Bilimine Giriş dersinde; iletişimin temel yaklaşımları, fonksiyonları, etkileşim olarak iletişim süreci, iletişim aracı olarak dil, sözlü-yazılı- sözsüz iletişim, iletişim ve medya sorunları, ikna edici iletişim, ulusal- uluslar arası iletişim, kitle iletişiminin temel kuram ve fonksiyonları bunların toplum açısından önemi gibi konularda tartışmalar yürütülecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Mevlüde Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdoğan, İrfan. İletişimi Anlamak. Ankara: Erk Yayınları. Oskay, Ünsal. Kitle İletişiminin Kültürel işlevleri. İstanbul: Der Yayınları. İletişim Çalışmalarına Giriş, John Fiske, Pharmakon, 2014. İletişim Bilimi, Judith Lazar, Vadi, 2001. İletişime Giriş, Aysel Aziz, Aksu, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilere, bu derste genel iletişim kuramları çerçevesinde iletişimin yapısını anlatmak, iletişim bilimi konusunda temel oluşturacak bilgileri vermek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 3 1 3
6 Uygulama/Pratik 1 2 2
19 Beyin Fırtınası 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş - Temel Kavramlar
2 İletişim Süreci-Mesajların Akışı
3 İletişim ve Göstergeler-İletişim ve Davranış
4 İletişim Modelleri
5 Kişilerarası İletişim
6 Algı-İletişim Bariyerleri
7 Kişilerarası İletişim Yetileri
8 Grup İletişimi I-Temel Kavramlar
9 Arasınav
10 Grup İletişimi II-Roller
11 Grup İletişimi III. Normlar ve Liderlik
12 Grup İçinde İletişim Örüntüleri
13 Grup İçinde İletişim Örüntüleri
14 Örgüt İletişimi
15 Dersin Değerlendirilmesi ve Tartışma
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217309 İletişim olgusunu tanımlar ve iletişim sürecinin işleyişini açıklar.
2 1217328 İletişimin birey ve toplum için önemini açıklar.
3 1217336 Kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarını ve önemini açıklar.
4 1217342 İletişim alanındaki kuram, yöntem ve modelleri açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 3
2 3 5 2 3
3 4 4 3 3
4 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek