Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS101 İletişim Bilimine Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Radyo-Tv Sinema alanının temel derslerinden olan İletişim Bilimine Giriş dersinde; iletişimin temel yaklaşımları, fonksiyonları, etkileşim olarak iletişim süreci, iletişim aracı olarak dil, sözlü-yazılı- sözsüz iletişim, iletişim ve medya sorunları, ikna edici iletişim, ulusal- uluslar arası iletişim, kitle iletişiminin temel kuram ve fonksiyonları bunların toplum açısından önemi gibi konularda tartışmalar yürütülecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Mevlüde Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdoğan, İrfan. İletişimi Anlamak. Ankara: Erk Yayınları. Oskay, Ünsal. Kitle İletişiminin Kültürel işlevleri. İstanbul: Der Yayınları. İletişim Çalışmalarına Giriş, John Fiske, Pharmakon, 2014. İletişim Bilimi, Judith Lazar, Vadi, 2001. İletişime Giriş, Aysel Aziz, Aksu, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilere, bu derste genel iletişim kuramları çerçevesinde iletişimin yapısını anlatmak, iletişim bilimi konusunda temel oluşturacak bilgileri vermek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 3 1 3
6 Uygulama/Pratik 1 2 2
19 Beyin Fırtınası 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı, İletişim Kavramı, İletişimin Özellikleri, İnsan İletişiminin Tarihçesi İletişim Bilimine Giriş 1. Hafta.pptx
İletişim Bilimine Giriş - 1. Hafta.mp4
2 İletişim Süreci, İletişimin Temel Öğeleri İletişim Bilimine Giriş 2. Hafta.pptx
İletişim Bilimine Giriş 2. Hafta.mp4
3 İletişim ve Kültür İletişim Bilimine Giriş 3. Hafta - Kayıt.pptx
İletişim Bilimine Giriş 3. Hafta.mp4
4 İletişim Türleri, Sözlü ve Sözsüz İletişim İletişim Bilimine Giriş 4. Hafta.pptx
İletişim Bilimine Giriş Dersi 4. Hafta.mp4
5 İletişim Türleri, Kişilerarası İletişim, Grup İletişimi, Örgütsel İletişim, Kitle İletişimi İletişim Bilimine Giriş Dersi 5. Hafta.mp4
İletişim Bilimine Giriş 5. Hafta.pptx
6 İletişimde Sistem Yaklaşımı İletişim Bilimine Giriş Dersi 6. Hafta.mp4
İletişim Bilimine Giriş 6. Hafta.pptx
7 İletişim Biliminin Tanımı, Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi İletişim Bilimine Giriş Dersi 7. Hafta.mp4
İletişim Bilimine Giriş 7. Hafta.pptx
8 Arasınav
9 İlk İletişim Araştırmaları ve Modeller İletişim Bilimine Giriş 9. Hafta.pptx
İletişim Bilimine Giriş Dersi 9. Hafta.mp4
10 İletişim Biliminde Anaakım Yaklaşımlar İletişim Bilimine Giriş 10. Hafta.pptx
İletişim Bilimine Giriş 10. Hafta.mp4
11 İletişim Biliminde Anaakım Yaklaşımlar İletişim Bilimine Giriş 11. Hafta.pptx
İletişim Bilimine Giriş 11. Hafta.mp4
12 İletişim Biliminde Kültürel Çalışmalar İletişim Bilimine Giriş 12. Hafta.pptx
İletişim Bilimine Giriş 12. Hafta.mp4
13 Eleştirel Yaklaşımlar İletişim Bilimine Giriş 13. Hafta.pptx
İletişim Bilimine Giriş 13. Hafta.mp4
14 İletişim ve Göstergebilim
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442800 İletişim olgusunu tanımlar ve iletişim sürecinin işleyişini açıklar.
2 1442818 İletişimin birey ve toplum için önemini açıklar.
3 1442826 Kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarını ve önemini açıklar.
4 1442832 İletişim alanındaki kuram, yöntem ve modelleri açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 3
2 3 5 2 3
3 4 4 3 3
4 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek