Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS111 Bilgisayar Uygulamaları 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KARAGÜLLE, İhsan, Yeni Başlayanlar için Bilgisayar 2005, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2005 Memik, A’dan Z’ye Pratik Bilgisayar Ansiklopedisi, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1998 YANIK, Memik, Bilgisayara Girifl, Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1999. ALTAN, Naci, Herkes için Bilgisayar Kullanım Klavuzu, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999. BAYRAK, M. Faruk, Zeynep ÇÖMLEKÇİ, Bilgisayar Öğrenim Klavuzu, Alfa basım Yayım, İstanbul 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar, donanım birimleri ve yazılım çeşitleri, işletim sistemi kullanımı, kelime işlemci programı (MS Word), sunu programı (MS PowerPoint), elektronik hesap tablosu programı (MS Excel) kullanımı, çevrimiçi video, resim ve ses işleme araçlarının kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 16 1 16
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili temel kavramlar, Google servislerinin tanıtımı
2 Bilgisayarın donanım birimleri
3 İşletim sistemi kullanımı
4 İşletim sistemi kullanımı
5 Kelime işlemci programının (MS Word) kullanımı
6 Kelime işlemci programının (MS Word) kullanımı
7 Elektronik Sunu programının (MS PowerPoint) kullanımı
8 Elektronik Sunu programının (MS PowerPoint) kullanımı
9 Ara sınav
10 Elektronik hesap tablosu programının (MS Excel) kullanımı
11 Elektronik hesap tablosu programının (MS Excel) kullanımı
12 Çevrimiçi ses, resim ve video işleme araçlarının kullanımı
13 Çevrimiçi ses, resim ve video işleme araçlarının kullanımı
14 Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495265 Bilgisayarı oluşturan temel donanım parçalarını tanır.
2 1495266 Çevrimiçi araçları kullanarak resim, ses ve video dosyalarını düzenler.
3 1495267 Windows işletim sistemini kullanır.
4 1495268 Kelime işlem programında belge oluşturur.
5 1495269 Hesap tablosu programında formül ve grafik içeren dokümanlar hazırlar.
6 1495270 Elektronik sunu hazırlama programını kullanarak çojklu ortam öğelerini içeren sunular hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 2 3 4 3 4 3 3 2 3
2 2 4 3 2 4 4 4 2
3 3 4 3 2 5 3 4
4 3 5 2 4 5 4 4 5
5 3 3 5 5 3 3 3 4
6 2 1 2 3 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek