Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS109 Radyo, TV ve Sinemanın Teknik Temelleri 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Derste Radyo, Televizyon ve Sinema mecralarının temelini oluşturan teknik unsurların giriş düzeyinde tanıtılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vardar, Bülent. Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri.. Beta Yayınları. İstanbul. 2012. Bir Film Nasıl Okunur? Sinema, Medya ve Multimedya Dünyası, James Monaco, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2002. / Sinemanın 5 Temel Öğesi, Joseph V. Mascelli, İmge Kitabevi, Ankara, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Radyo frekansı, yayıncılık türleri, radyo ve televizyon yayınlarının yapılma yöntemleri, radyo, televizyon ve sinemada kullanılan teknik cihazlar, görüntü tekniği gibi konularda temel bilgilerin aktarılması, ayrıca stüdyoda yapılacak uygulamalar ve yayın kuruluşlarına yapılacak geziler kapsamında edinilen bilgilerin pekiştirilmesi planlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 25 25
17 Alan Çalışması 1 36 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Radyo, Televizyon ve sinemanın teknik olarak gelişim tarihi
2 Radyo, Televizyon ve sinemanın teknik yapısına genel giriş Radyo tv teknik temeller - genel giriş.pptx
3 Ses stüdyosu ve ses mikseri, teknik özellikleri ve program yapım özelliklerine göre mikrofon çeşitleri Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik Temelleri - 2.pptx
4 Ses kayıt cihazları, ses kayıt aksesuarları ve kullanımı, ses ekipmanlarının çeşitleri Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik Temelleri - 2.pptx
5 Görüntü ekipmanları, yapım özelliklerine göre görüntü ekipmanlarının özellikleri ve kullanım alanları Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik temelleri - 6.pptx
6 Temel optik bilgisi, mercekler, renk ve ışık bilgisi Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik temelleri - 3.pptx
7 Kamera çeşitleri, kameranın bölümleri, kameranın teknik özellikleri, kullanım alanları ve ayak yapılarına göre çeşitleri Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik temelleri - 7.pptx
8 Vize Sınavı
9 Işığın teknik özellikleri ve ışık bilgisi Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik temelleri - 3.pptx
10 Işığın önemi ve amacı, aydınlatmanın görüntü ile ilişkisi ve etkisi Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik temelleri - 4.pptx
11 Aydınlatma çeşitleri ve kaynakları, aksesuarları,yardımcı ışık kaynakları, ışığı denetleyici aksamlar, ışık panelleri, sinema ve televizyonda ışık şiddeti oranları, ışığın yönelimleri ve sonuçları Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik temelleri - 5.pptx
12 Çekim ölçekleri, çekim açıları Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik temelleri - 8.pptx
13 Stüdyo ve sahne ışıkları kurulumu ve teknik özellikleri Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik temelleri - 5.pptx
14 Radyo programcılığı alanında kullanılan ses mikser, mikrofon, kayıt masası ve benzeri teknik araçlar. Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik Temelleri - 2.pptx
15 Radyo programcılığı alanında kullanılan ses, kurgu, animasyon gibi yapım özelliklerinin kurulumu ve kullanımı Radyo kurgu.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220891 Radyo, Televizyon ve Sinema alanında ileri düzeyde teknik ve uygulamaya dayalı bilgileri tanır.
2 1220905 Sinema, televizyon ve radyo alanında ürünler ortaya koyarken sahip olduğu bilgiyi ve yaratıcılığı kullanır.
3 1220908 Sesin görüntüyü tamamlayan, anlam yükleyen bir olgu olduğunu öğrenir.
4 1220923 Görüntü ekipmanlarını tanır, yapım özelliklerine göre görüntü ekipmanlarını seçmeyi ve kurmayı öğrenir.
5 1220960 Radyo, televizyon ve sinema alanında ses kamera ve ışık kullanımına hakin olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 2 4
2 4 2 2 4
3 4 2 3 5
4 5 2 1 4
5 5 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek