Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS107 Sosyolojiye Giriş 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Derste sosyolojinin kurucularından bahsedilerek, kentleşme, sosyal değişme, küreselleşme, temel sosyolojik kurumlar; aile, ekonomi, siyaset, eğitim, kültür ve din vb. konular ele alınacaktır. Ayrıca kitle iletişim aygıtlarının toplumsal etkileri sosyolojik bakış açısıyla incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Filiz Erdoğan Tuğran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2015. Alan Swingewood, , Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Agora Kitaplığı, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyoloji tarihindeki temel konular hakkında tartışmalar yapılacak, sosyal düşünce ve davranış üzerine temel kuram ve yaklaşımlar incelenecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
10 Tartışma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgiler verilir, Sosyolojinin genel tanıtımı yapılır. RTS107-Sosyolojiye Giriş (1. Hafta).pptx
2 Sosyolojinin temel kavramları RTS107-Sosyolojiye Giriş (2. Hafta).pptx
3 Sosyolojinin temel kavramları RTS107-Sosyolojiye Giriş (3. Hafta).pptx
4 Sosyolojinin ortaya çıkış sürecini hazırlayan etmenler RTS107-Sosyolojiye Giriş (4. Hafta).pptx
5 Sosyolojinin Kurucuları RTS107-Sosyolojiye Giriş (5. Hafta).pptx
6 Sanayi Devrimi ve sonrası RTS107-Sosyolojiye Giriş (6. Hafta).pptx
7 Modernite, Modernizm RTS107-Sosyolojiye Giriş (7. Hafta).pptx
8 Postmodernite ve sosyal teori RTS107-Sosyolojiye Giriş (8. Hafta).pptx
9 Arasınav
10 Frankfurt Ekolü RTS107-Sosyolojiye Giriş (10. Hafta).pptx
11 Frankfurt Ekolü RTS107-Sosyolojiye Giriş (11. Hafta).pptx
12 Kültürün Tanımları RTS107-Sosyolojiye Giriş (12. Hafta).pptx
13 Yapılsalcılık ve Postyapısalcılık RTS107-Sosyolojiye Giriş (13. Hafta).pptx
14 Genel Tekrar RTS107-Sosyolojiye Giriş (14. Hafta).pptx
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458048 Sosyolojinin temel kavramlarını öğrenir ve bu bilgilerle yorumlama becerisi kazanır.
2 1458049 Sosyolojinin temel kuramlarını bilir.
3 1458050 Sosyolojik ve psikolojik bakış bir bakış açısı kazanır.
4 1458051 Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim ögelerinin gözlemler ve alana dair öğrendikleriyle neden sonuç ilişkisi kurar.
5 1458052 Disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır ve iletişim alanındaki diğer derslerle ilişki kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 5
3 5
4 5 2
5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek