Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS105 Hukukun Temel Kavramları 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, hukuk, hak ve adalet kavramları; hukuk kuralları ve diğer toplumsal kurallar arasındaki ilişkileri; hukukun dalları ve hukuk sistemleri; Anayasa, yasalar, tüzükler ve yönetmelikler; Türk hukukunun kaynakları; yargı organları ve işlevleri; hukuki eylemler ve sonuçlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Prof. Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Gözler (2015). Hukuka Giriş. 12. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım. Kemal Gözler (2015). Hukukun Temel Kavramları. 13. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım. Alain Supiot (2014). Homo Juridicus Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine Bir Deneme. Bige Açımuz (çev.), 2. Baskı, Ankara: Dost Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hukuk dalları, yazılı hukuk, örf ve adet hukuku, hukuk sistemleri, normlar hiyerarşisi, yargı organları ve işlevleri, kamu hukuku-özel hukuk, hukuk kurallarının çeşitleri, kanunlaştırma, hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının müeyyidesi, denkleştirici adalet, dağıtıcı adalet, nefaset, hak kavramı, hakların edinimi, kullanımı ve kaybı, hukuki eylemler ve sonuçları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 2 1 2
11 Soru-Yanıt 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma-Hukukun Bilgi Kaynakları-Beşeri Kurallar Anlatım
2 Hukuk Kavramları-Hukukun Temeli Hakkında Görüşler Anlatım HAFTA 2.pptx
3 Hukuk Sistemleri- Normlar Hiyerarşisi Anlatım HAFTA 2.pptx
4 Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı Anlatım HAFTA 3.pptx
5 Yargı Örgütü Anlatım HAFTA 3.pptx
6 Hukukun Kaynakları Anlatım HAFTA 3.pptx
7 Hukuk Kurallarının Çeşitleri-Kanunlaştırma-Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması Anlatım HAFTA 4.pptx
8 ARA SINAV HAFTA 4.pptx
9 Hukukta Akıl Yürütme-Çatışma Sorunu-Hâkimin Hukuk Yaratması Anlatım
10 Hukuk Kurallarının Müeyyidesi Anlatım HAFTA 5.pptx
11 Adalet-Hak Kavramları Anlatım HAFTA 5.pptx
12 Hukuki Olaylar-Fiiller-İşlemler Anlatım HAFTA 6.pptx
13 Hukukun Antropolojik İşlevi Tartışma HAFTA 6.pptx
14 Hukukun Antropolojik İşlevi Tartışma HAFTA 7.pptx
15 Final Sınavı Öncesi Genel Değerlendirme Soru-Cevap HAFTA 7.pptx
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458704 Hukukun toplumsal ve antropolojik işlevi, hukuk kurallarının bulunduğu yerler ve özellikleri bilir.
2 1458705 Hukuk dallarını ve hukuk sistemlerini öğrenip ayırt eder.
3 1458706 Anayasal hak ve ödevlerini bilir.
4 1458707 Temel haklar ve özgürlükleri kullanma yollarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek