Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS106 Dünya Sinemasına Giriş 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Sinemanın gelişiminin toplumsal süreçlerle bağlantılı olarak anlatılması ve öğrencilerin, Dünya Sinemasının ilk yıllarıyla ilgili yeterli bilgiyi almaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sessiz Sinema, Nilgün Abisel, De Ki Basım Yayım Ltd.Şti., Ankara, 2007. Sinema Sanatına Giriş, Nijat Özön, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008. Sinemaya Giriş, Alim Şerif Onaran, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1986. Dünya Sinema Tarihi, Editör: Geoffrey Nowell-Smith, Çeviren: Ahmet Fethi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya Sinema tarihinin, toplumsal bağlantılarıyla ilişkili olarak inceleneceği bu derste sinema endüstrisinin gelişimi, sinema akımları, öne çıkan türler vb. ele alınacaktır. Ders özellikle XX. Yüzyılın ilk yarısını kapsayan döneme yoğunlaşacaktır. Sinemasal eserlerden hareketle toplumların geçirdiği toplumsal ve siyasal değişimlere de değinilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 2 14 28
54 Ev Ödevi 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinemanın doğuşu: Lumiere kardeşler ve Melies. 1. Sinemanın Doğuşu.pptx
2 Gerçekçi eğilim: Haber filmleri, belgesellerin doğuşu 2. Gerçekçi Eğilim.docx
3 ABD Sinemasının İlkleri ve Stüdyo Sisteminin Doğuşu 3. ABD Sinemasının İlkleri ve Stüdyo Sisteminin Doğuşu.pptx
4 Sesli Sinema Dönemi ve Stüdyo Sisteminin Çöküşü 4. Sesli Sinema Dönemi ve Stüdyo Sisteminin Çöküşü.pptx
5 Kent Senfonileri ve Şiirsel Gerçekçiler 5. Fransiz Siirsel Gercekcilik Sinemasi ve İtalyan Yeni Gerçekçiliği Karşılaştırması.pdf
5. Kent Senfonileri.docx
6 Avrupa Avandgarde Sineması 6. Deneysel-Avandgarde Sinema.pptx
7 Sovyet Sineması: Kuleshov, Pudovkin, Vertov, Eisenstein ve Alexandr Dovjenko 7. Sovyet Sineması.docx
8 Vize Sınavı
9 Alman Sineması ve Dışavurumcu Akım 9. Alman Sineması.pdf
10 İngiliz Sineması 10. İngiliz Sineması.docx
11 Propaganda filmleri: Nazi Almanya’sı ve Stalin Dönemi Sovyet Sineması 11. Propaganda filmleri.docx
12 İtalyan Yeni Gerçekçilik Akımı İtalya ve Yeni Gerçekçilik.pdf
13 Fransız Yeni Dalga Sineması Fransız Yeni Dalga Sineması.pdf
14 Diğer Ülke Sinemaları JAPONYA_SINEMASI_TARIHI_UZERINE_BIR_INCE.pdf
ÇiN SiNEMASı.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1441228 Sinema tarihindeki önemli akımları ve özelliklerini bilir.
2 1441236 Sinema tarihindeki önemli yönetmenleri tanır.
3 1441242 Sinema tarihindeki önemli filmleri tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3
2 2 2
3 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek