Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS106 Dünya Sinemasına Giriş 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Sinemanın gelişiminin toplumsal süreçlerle bağlantılı olarak anlatılması ve öğrencilerin, Dünya Sinemasının ilk yıllarıyla ilgili yeterli bilgiyi almaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Ögr.Üyesi Filiz ERDOĞAN TUĞRAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sessiz Sinema, Nilgün Abisel, De Ki Basım Yayım Ltd.Şti., Ankara, 2007. Sinema Sanatına Giriş, Nijat Özön, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008. Sinemaya Giriş, Alim Şerif Onaran, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1986. Dünya Sinema Tarihi, Editör: Geoffrey Nowell-Smith, Çeviren: Ahmet Fethi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya Sinema tarihinin, toplumsal bağlantılarıyla ilişkili olarak inceleneceği bu derste sinema endüstrisinin gelişimi, sinema akımları, öne çıkan türler vb. ele alınacaktır. Ders özellikle XX. Yüzyılın ilk yarısını kapsayan döneme yoğunlaşacaktır. Sinemasal eserlerden hareketle toplumların geçirdiği toplumsal ve siyasal değişimlere de değinilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 2 14 28
54 Ev Ödevi 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinemanın doğuşu: Lumiere kardeşler ve Melies.
2 The Great Traın Robbery, güldürüler (Max Linder, Mack Sennett v.d.), David Wark Griffith: Bir Ulusun Doğuşu.
3 Alman Dışavurumculuk Akımı: Dr. Caligari’nin Muayenehanesi.
4 Alman Dışavurumculuk Akımı: Nosferatu, Bir Dehşetin Senfonisi.
5 Sovyet Sineması: Kuleşov, Pudovkin ve Vertov’un filmleri.
6 Sovyet Sineması:Sergei Eisenstein’ın filmleri.
7 Sovyet Sineması: Aleksandr Dovjenko’nun filmleri.
8 Vize Sınavı
9 Sesli sinema dönemine geçiş: ilk sesli film: Jazz Singer.
10 Almanya’da Naziler dönemi sinema: Leni Reifenstahl ve filmleri.
11 İtalyan Yeni Gerçekçilik Akımı: Roberto Rosselini ve filmleri.
12 İtalyan Yeni Gerçekçilik Akımı: Vittorio De Sica ve filmleri.
13 Fransız Yeni Dalga Akımı: Jean Luc Godard ve filmleri.
14 Fransız Yeni Dalga Akımı: François Truffaut ve 400 Darbe filmi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215665 Sinema tarihindeki önemli akımları ve özelliklerini bilir.
2 1215674 Sinema tarihindeki önemli yönetmenleri tanır.
3 1215680 Sinema tarihindeki önemli filmleri tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3
2 2 2
3 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek