Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS108 Radyo Programcılığı 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Radyo program yapım tekniklerini içermektedir. Çeşitli radyo program türlerine ilişkin bilgilerin verildiği ders süresince öğrenciler, radyo programı için farklı yazım tekniklerini, radyo program önerisi hazırlamayı, radyo program yapımında digital teknolojileri kullanmayı öğrenmektedirler. Böylelikle öğrencilere radyoya yönelik teknolojik bilgi ve uygulama ve radyoculuk konusunda bilinmesi gereken bilgi ve teknikler öğretilir.Radyo-Tv ve Sinema bölümü öğrencilerinin bu bilgileri fakülte bünyesinde bulunan radyoda uygulamalı olarak kullanmaları amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇAKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Huriye Kuruoğlu, Radyoda Yayın, Yapım ve Türler, Nobel Yayınları, Ankara, 2006 Yardımcı Kaynaklar: Huriye Kuruoğlu, Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo, Nobel Yayınları, Ankara, 2006 M.Kaye & A.Poperwell; Radyo Dersleri, çev. Tuğrul Yılmaz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilere radyoya yönelik teknolojik bilgi ve uygulama ve radyoculuk konusunda bilinmesi gereken bilgi ve teknikler öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 2 1 2
22 Proje Hazırlama 10 2 20
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Radyonun önemi ve işlevleri Radyo Programcılığı I. Ders.pptx
2 Radyonun temel öğeleri: Sesler, kelimeler, müzik ve sessizlik Radyo Programcılığı I. Ders.pptx
3 Radyonun ve radyo dinleyicisinin özellikleri. Sunumlar ve DJ tipler Radyonun Tarihi.pptx
4 Yapıma hazırlık ve organizasyon. Karar, Araştırma ve Öneri aşamaları. Program yapımında kullanılan malzemeler Radyonun Tarihi.pptx
5 Yazılı metni olmayan programlar Radyonun Tarihi.pptx
6 Seslendirme ve Kurgu aşaması Program Fikrine Hazırlık.pptx
7 Öğrencilerin program metinlerinin değerlendirilmesi Program Fikrine Hazırlık.pptx
8 Program metinlerinin seslendirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar Program Fikrine Hazırlık.pptx
9 Arasınav
10 Magazin programları. Süre. Zamanlama. İpuçları ve sunuşlar. Konu yelpazesi. Dinleyici katılımı. Müzik seçimi ve efektler. Program Türleri.pptx
11 Tanıtım ve reklam programları. Müzik programları. Spor programları Program Türleri.pptx
12 Belgeseller incelemeler. Materyalin toplanması. Etki ve gerçeklik.. Müzik. Program düzeni. Sonuç Radyo Programı Nedir.pptx
13 Dramalar. Fikir ve yapı. Diyalog. Efektler. Akustik. Yapım süreci Radyo Programı Nedir.pptx
14 Tartışma programları. Özel programlar ve Komedi programları Radyo Programı Nedir.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222130 Radyo Programları ile ilgili genel işleyişi öğretmek
2 1222134 Radyo Programı türlerine yönelik genel bilgiler
3 1222138 Radyo programı hazırlama
4 1222144 Radyo Programı hazırlayıp işlevsel şekilde sunabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 2
2 5 2
3 5 2
4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek