Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS110 Televizyonculuğa Giriş 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Televizyon program yapımcılığı öğrencilere bir televizyon programının nasıl hazırlanması gerektiğini teorik ve uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Televizyon Programı Yapalım Herkes İzlesin, Neşe Kars, Derin Yayınları, İstanbul, 2012. English in Mind Starter, Herbert Puchta and Jeff Stranks, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. Mutlu, Erol; Televizyonda Program Yapımı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Ankara, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Televizyon programlarının türleri, program önerisi hazırlama, öneri hazırlama da hedef kitle ve yayın politikları, yapım aşamasından çekim aşamasına kadar olan prodüksiyon çalışmaları, genel olarak metin yazımı, programın çekim aşamaları, görev tanımlarının işlenmesi, mekan, seslendirme, müzik ve efekt seçimi, teknik yapım kadrosunun oluşturulması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 35 35
17 Alan Çalışması 1 26 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Televizyonla iletişimin temel unsurları
2 Televizyonda program yapım süreci
3 Belgesel haber ve haber programları
4 Televizyonun anlatım özellikleri
5 Müzik, eğlence, yarışma programları
6 Dramalar / Çocuk Programları
7 Yapım ekibi
8 Vize Sınavı
9 Bir programın gerçekleştirilme aşamaları
10 Ön yapım aşamaları
11 Bir konu geliştirmek ,treatman
12 Bütçe hazırlama
13 Teknik hazırlıklar
14 Çekim ve yayın aşamaları
15 Yapım sonrası çalışmalar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221107 Televizyon programcılığı alanında yer alan temel kavramları tanımlar.
2 1221121 Televizyon yayıncılığı alanında yer alan metin yazarlığı, haber ve senaryo yazımı ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini açıklar.
3 1221163 Televizyon yayıncılığı alanındaki (görsel işitsel yapım, yayın hazırlık, sunum) ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini tanımlar.
4 1221212 Televizyon alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5 1221217 Televizyon alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 4 3
2 4 2 4 4
3 5 2 4 5
4 4 1 4 5
5 5 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek