Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS110 Televizyonculuğa Giriş 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Televizyon program yapımcılığı öğrencilere bir televizyon programının nasıl hazırlanması gerektiğini teorik ve uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Televizyon Programı Yapalım Herkes İzlesin, Neşe Kars, Derin Yayınları, İstanbul, 2012. English in Mind Starter, Herbert Puchta and Jeff Stranks, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. Mutlu, Erol; Televizyonda Program Yapımı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Ankara, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Televizyon programlarının türleri, program önerisi hazırlama, öneri hazırlama da hedef kitle ve yayın politikları, yapım aşamasından çekim aşamasına kadar olan prodüksiyon çalışmaları, genel olarak metin yazımı, programın çekim aşamaları, görev tanımlarının işlenmesi, mekan, seslendirme, müzik ve efekt seçimi, teknik yapım kadrosunun oluşturulması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 35 35
17 Alan Çalışması 1 26 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Televizyonla iletişimin temel unsurları TELEVİZYON 1. ders.pptx
2 Televizyonda program yapım süreci TELEVİZYON PROGRAM YAPIMI 3. ders.pptx
3 Belgesel haber ve haber programları TELEVİZYON PROGRAM TÜRLERİ 2. ders.pptx
4 Televizyonun anlatım özellikleri TELEVİZYON PROGRAM YAPIMI 3. ders.pptx
5 Müzik, eğlence, yarışma programları TELEVİZYON PROGRAM TÜRLERİ 2. ders.pptx
6 Dramalar / Çocuk Programları TELEVİZYON PROGRAM TÜRLERİ 2. ders.pptx
7 Yapım ekibi YAPIM VE TEKNİK EKİP.pptx
8 Vize Sınavı
9 Bir programın gerçekleştirilme aşamaları TELEVİZYON PROGRAM YAPIM AŞAMALARI 4. ders.pptx
10 Ön yapım aşamaları TELEVİZYON PROGRAM YAPIM AŞAMALARI 4. ders.pptx
11 Bir konu geliştirmek ,treatman TELEVİZYON PROGRAM YAPIM AŞAMALARI 4. ders.pptx
12 Bütçe hazırlama PROGRAM YAPIM AŞAMALARI VE BÜTÇE.pptx
13 Teknik hazırlıklar STÜDYO – ÇOK KAMERALI ÇEKİM 7. ders.pptx
14 Çekim ve yayın aşamaları STÜDYO – ÇOK KAMERALI ÇEKİM 7. ders.pptx
15 Yapım sonrası çalışmalar KURGU TEKNİKLERİ 8. ders.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1446410 Televizyon programcılığı alanında yer alan temel kavramları tanımlar.
2 1446424 Televizyon yayıncılığı alanında yer alan metin yazarlığı, haber ve senaryo yazımı ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini açıklar.
3 1446465 Televizyon yayıncılığı alanındaki (görsel işitsel yapım, yayın hazırlık, sunum) ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini tanımlar.
4 1446512 Televizyon alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5 1446517 Televizyon alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 4 3
2 4 2 4 4
3 5 2 4 5
4 4 1 4 5
5 5 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek