Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS112 Fonetik ve Diksiyon 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; konuşma niteliklerini geliştirmek, alışkanlıkların konuşma üzerindeki engellerini kaldırmak, nefes, ses oluşturma ve artikülasyon çalışmalarını şiir ve dramatik metinleri temel alarak yapmaktır. Ders, ayrıca doğru nefes alma teknikleri, diyaframdan nefes alabilmenin öğretilmesi, uzun metinlerde nefesini doğru kullanabilme, dil tembelliklerini ortadan kaldırabilmek için tekerleme çalışmaları, tonlama ve vurgu çalışmaları, doğru Türkçe sesleri çıkarabilme çalışmaları, metinler üzerinde çalışmalar, konuşma ve sunum metinleri hazırlama tekniklerinin öğretimini hedeflemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Söz ve Diksiyon Sanatı, Nüzhet Şenbay, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkçeyi doğru kullanma, diksiyon, vurgu, tonlama ve ses üretimi; program metni okuma; haber okuma; röportaj teknikleri; yorum; vücut dilini kullanarak aktarım.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 3 1 3
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders hakkında genel bilgilendirme, öğrencilerin dersten beklentilerinin öğrenilmesi. Fonetik Diksiyon Giriş.pptx
2 Yayıncı, Spiker, Sunucu kimliklerini tanımlama. Fonetik Diksiyon 1.pptx
3 Türkçenin fonetik-diksiyon kuralları yanlış kullanılan sözcüklerin, deyimlerin, ikilemelerin doğrularının öğrenilmesi _ Metin değerlendirme çalışmalarına giriş. Fonetik Diksiyon 2.pptx
4 Türkçenin fonetik-diksiyon kuralları yanlış kullanılan sözcüklerin, deyimlerin, ikilemelerin doğrularının öğrenilmesi _ Haber kavramı ve haber metinleri değerlendirme egzersizleri Fonetik Diksiyon 3.pptx
5 Türkçenin fonetik-diksiyon kuralları yanlış kullanılan sözcüklerin, deyimlerin, ikilemelerin doğrularının öğrenilmesi _ Haber kavramı ve haber metinleri değerlendirme egzersizleri Fonetik Diksiyon 3.pptx
6 Türkçenin fonetik-diksiyon kuralları yanlış kullanılan sözcüklerin, deyimlerin, ikilemelerin doğrularının öğrenilmesi _ Haber kavramı ve haber metinleri değerlendirme egzersizleri Fonetik Diksiyon 3.pptx
7 Türkçenin fonetik-diksiyon kuralları yanlış kullanılan sözcüklerin, deyimlerin, ikilemelerin doğrularının öğrenilmesi _ Haber kavramı ve haber metinleri değerlendirme egzersizleri Fonetik Diksiyon 3.pptx
8 Türkçenin fonetik-diksiyon kuralları yanlış kullanılan sözcüklerin, deyimlerin, ikilemelerin doğrularının öğrenilmesi _ Program kavramı ve program metinleri değerlendirme egzersizleri (kültür-sanat programları) Fonetik Diksiyon 4.pptx
9 Arasınav
10 Yanlış kullanılan sözcüklerin, deyimlerin, ikilemelerin doğrularının öğrenilmesi _ Kültür, sanat, eğitim programları değerlendirmesi egzersizleri _ Program kavramı ve program metinleri değerlendirme egzersizleri (Eğitim, köy-magazin programları)
11 Yanlış kullanılan sözcüklerin, deyimlerin, ikilemelerin doğrularının öğrenilmesi _ Kültür, sanat, eğitim programları değerlendirmesi egzersizleri _ Program kavramı ve program metinleri değerlendirme egzersizleri (Eğitim, köy-magazin programları)
12 Doğaçlama konuşma uygulaması.
13 Kamera karşısında uygulama, haber ve program sunumu.
14 Kamera karşısında uygulama, haber ve program sunumu.
15 Röportaj kavramı hakkında bilgi sahibi olur, kısa sure de olsa uygulama çalışmaları yapar. Bu konu üzerinde fazla durulmayacaktır. Çünkü bu konuda bir yarı yıllık ayrı bir ders açılmıştır.
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440292 Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Radyo ve Televizyonun Temel Özelliklerini Öğrenebilecektir.
2 1440299 Yayıncı/İletişimci, Spiker, Sunucu Kavramlarını Özümseyebilecektir.
3 1440310 Bir Spikenin-Sunucunun Anadilini Yetkinlikle Kullanmasının Gerekliliğini ve Öğrenmesi Gereken Fonetik-Diksiyon Bilgilerini Edinebilecektir.
4 1440318 Röportaj Kavramını Öğrenerek, Bu Konudaki Yeteneğini İleri Noktalara Taşıyabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3
2 3 3 4 4
3 4 3 4 3
4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek