Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB404 Sert Kabuklu Meyveler 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türkiye’de önemli olan sert kabuklu meyve türlerinin (fındık, ceviz, kestane, antepfıstığı ve badem) orijini ve kültür tarihi, ekonomik önemleri, pomolojik özellikleri, döllenme biyolojileri, fizyolojileri, ekolojik istekleri, çoğaltılması ve fidan üretimi, bahçe yönetim teknikleri, derim ve derim sonrası uygulamaların ve zararlılarının öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Neriman BEYHAN, Prof. Dr. Ümit SERDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Beyhan, 2012, Yayımlanmamış "Sert Kabuklu Meyveler" ders notları. 2) Beyhan, N., 2011. Fındık Ders Notları (Yayınlanmamış) 3)Özçağıran, R., Ünal, A., Özeker, E., İsfendiyaroğlu, M., 2004. Ilıman İklim Meyve Türleri, Sert Kabuklu Meyveler, Cilt III, Ege Üniv. Zir. Fak. Yayınları. No: 556., Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir. 4)Soylu, A., 2004. Kestane Yetiştiriciliği ve Özellikleri. Hasad Yayıncılık, 64s. 5)Şen, S. M., 2011. Ceviz, ÜÇM Yayınları/3, Tarımsal Yayınlar/1,220 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği, Türkiye’de önemli olan sert kabuklu meyve türlerinin (fındık, ceviz, kestane, antepfıstığı ve badem) kültür tarihi, bitki sistematiğindeki yeri, botanik sınıflandırma, meyve özellikleri, önemli çeşitler, ekonomik önemleri, morfolojik ve biyolojik özellikleri, döllenme biyolojileri, ekolojik istekleri, fidan üretimi, kullanılan anaçlar, bahçe kurma teknikleri, yıllık bakım işleri, derim ve derim sonrası uygulamalar, muhafaza, hastalık ve zararlılarını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
7 Laboratuvar 4 2 8
16 Alan Gezisi 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fındık kültürünün tarihçesi, anavatanı ve fındık türlerinin yayılışı, sistematiği,dünyada ve ülkemizde ekonomik önemi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri. BBB404 SERT KABUKLU MEYVELER - 1. HAFTA - FINDIK.pdf
2 Türk fındık çeşitleri ve çeşit grupları, kabuklu ve iç fındık standartları, fındığın besin değeri ve yağ asitleri bileşimi, döllenme biyolojisi, karanfil ve çotanak dökümleri. BBB404 SERT KABUKLU MEYVELER - 2. HAFTA - FINDIK.pdf
3 Fındığın dikim ve terbiye sistemleri, yıllık bakım işleri, dip sürgünü temizliği, harman ve zuruf ayırma, mekanik hasat prensipleri, kurutma, muhafaza, hastalık ve zararlıları. BBB404 SERT KABUKLU MEYVELER - 3. HAFTA - FINDIK.pdf
4 Cevizin tarihçesi, anavatanı, sistematiği, dünyada ve ülkemizde ekonomik önemi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, ceviz ıslahı, seleksiyon çalışmaları ve önemli ıslah kriterleri. BBB404 SERT KABUKLU MEYVELER-4. HAFTA-CEVİZ-15.01.2020.pdf
5 Cevizin ekolojik istekleri, önemli çeşitler, döllenme biyolojisi, besin değeri, ceviz fidanı yetiştirme teknikleri ve anaç olarak kullanılan türler. BBB404 SERT KABUKLU MEYVELER-5. HAFTA-CEVİZ-15.01.2020.pdf
6 Ceviz bahçesi tesisi, yıllık bakım işleri, hasat, kavlatma, kurutma, muhafaza ve pazarlama, ceviz hastalık ve zararlıları. BBB404 SERT KABUKLU MEYVELER-6. HAFTA-CEVİZ-15.01.2020.pdf
7 Kestanenin sistematikteki yeri, anavatanı ve yayılışı, ekonomik önemi, besin değeri ve değerlendirilme şekilleri, bitkisel özellikleri, çiçek ve döllenme biyolojisi. BBB404 SERT KABUKLU MEYVELER-7. HAFTA-KESTANE-15.01.2020.pdf
8 Ara sınav
9 Kestanenin iklim ve toprak istekleri, yerli ve yabancı tip ve çeşitler, dünyada kestane kanseri ve mürekkep hastalığına dayanıklı çeşit ıslah çalışmaları. BBB404 SERT KABUKLU MEYVELER-9. HAFTA-KESTANE-15.01.2020.pdf
10 Kestane çoğaltım ve aşılama yöntemleri, bahçelerin kurulması ve yıllık bakımı, budama ve terbiye şekilleri, derim ve meyvenin muhafazası, hastalık ve zararlıları. BBB404 SERT KABUKLU MEYVELER-10. HAFTA-KESTANE-15.01.2020.pdf
11 Antepfıstığı kültürünün tarihi, anavatanı, sistematiği ve farklı pistacia türleri, dünyada ve ülkemizde ekonomisi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, çiçek ve meyve dökümü. ANTEPFISTIĞI 11. Hafta (N. Beyhan).pdf
12 Antepfıstığının ekolojik istekleri, pomolojik sınıflandırma, yerli ve yabancı çeşitler, besin değeri, döllenme biyolojisi ve periyodisite, anaçlar, bahçe kurma teknikleri, bakım işleri, derim ve sonraki işlemler, hastalık ve zararlıları. ANTEPFISTIĞI 12. Hafta (N. Beyhan).pdf
13 Badem kültürünün tarihi, anavatanı, sistematiği, dünyada ve ülkemizde ekonomik önemi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, geç çiçeklenen badem çeşitleri ve önemi. BADEM 13. Hafta (N. Beyhan).pdf
14 Bademin ekolojik istekleri, pomolojik sınıflandırma, badem çeşitleri, besin değeri ve değerlendirme şekilleri, bademin çağla badem tüketim şekli, döllenme biyolojisi, bahçe tesisi ve bakım işleri, fidan üretimi, anaç olarak kullanılan Prunus türleri ve melezleri, derim ve sonrası işlemler, hastalık ve zararlıları. BADEM 14. Hafta (N. Beyhan).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455172 Ülkemiz için ekonomik önemi olan sert kabuklu meyve türlerinin (fındık, ceviz, kestane, antepfıstığı ve badem) kültür tarihi ve orijinlerini, bitki sistematiğindeki yerlerini, ve botanik olarak sınıflandırılmasını öğrenir.
2 1455173 Sert kabuklu meyve türlerinin pomolojik özelliklerini, ülkemizde ve dünyadaki önemli çeşitleri, morfolojik ve biyolojik özelliklerini ve döllenme biyolojilerini öğrenir. Çiçek ve meyve dökümlerinin nedenleri ile dökümlerin azaltılması için gereken tedbirleri öğrenir.
3 1455174 Sert kabuklu meyve türlerinin bileşimlerini ve beslenmemizdeki önemlerini öğrenir.
4 1455175 Sert kabuklu meyve türlerinin ıslah amaçlarını,ıslah tekniklerini ve periyodisitenin nedenlerini ve azaltılması için gereken tedbirleri öğrenir ve uygular.
5 1455176 Sert kabuklu meyve türlerinin ekolojik isteklerini ve bunlarda kullanılan anaçları öğrenir, çoğaltma ve fidan üretim teknikleri, bahçe kurma teknikleri ve yıllık bakım işlerini öğrenir, uygular.
6 1455177 Sert kabuklu meyve türlerinin hasat prensiplerini, mekanik hasat tekniklerini, hasat ve hasat sonrası uygulamalarını, muhafazasını, hastalık-zararlılarını ve bunların mücadelesini öğrenir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71631 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 76145 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 76146 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 76147 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 76148 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 76149 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 76150 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 5
2 3 3 4 4 5
3 3 3 4 4 5
4 3 3 4 4 5
5 3 3 4 4 5
6 3 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek