Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT402 Tarımda Girişimcilik 927001 4 8 2

Dersin Amacı

Öğrencilere tarımsal girişimcilikle ilgili kavram ve prensipleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yusuf DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

* Girişimcilik ve girişimci kavramları * Girişimciliğin tarihsel gelişimi * Girişimcilik ve ekonomik gelişme * Girişimcilik ölçütleri * Girişimci özellikleri ve becerileri * Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilik * Türkiye’de girişimcilik * Tarımsal girişimciliğin ortaya çıkış nedenleri ve türleri * Tarımsal girişimcilik koşul ve ilkeleri * Tarımsal girişimcilikte karar alma süreci ve aşamaları * Tarımsal girişimcilikte finansman kuruluş ve kaynakları * Tarımsal girişimciliğin avantaj ve dezavantajları * Tarımsal girişimciliği etkileyen faktörler * Türkiye’de tarımsal girişimcilik alanları, yasal prosedür ve teşvikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 7 1 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ve girişimci kavramları
2 Girişimciliğin tarihsel gelişimi
3 Girişimcilik ve ekonomik gelişme
4 Girişimcilik ölçütleri
5 Girişimci özellikleri ve becerileri
6 Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilik
7 Türkiye’de girişimcilik
8 Ara sınav
9 Tarımsal girişimciliğin ortaya çıkış nedenleri ve türleri
10 Tarımsal girişimcilik koşul ve ilkeleri
11 Tarımsal girişimcilikte karar alma süreci ve aşamaları
12 Tarımsal girişimcilikte finansman kuruluş ve kaynakları
13 Tarımsal girişimciliğin avantaj ve dezavantajları
14 Tarımsal girişimciliği etkileyen faktörler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230881 Girişimciliğin temel fonksiyonlarını açıklayabilme
2 1230882 Girişimciliği etkileyen faktörleri sınıflandırabilme
3 1230883 İş kurma tekniklerini ve aşamalarını kavrayabilme
4 1230884 Tarımsal girişimciliğin koşul ve olanaklarını tartışabilme
5 1230885 Tarımsal girişimcilik alanlarını açıklayabilme
6 1230886 Tarımsal girişimcilikte karar alma sürecini ve ekonomik sonuçlarını analiz edebilme
7 1230887 Tarımsal girişimcilik ilkelerini uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2
3 4
4 4
5 4
6 4
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek