Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB402 Sıcak İklim Tahılları 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Sıcak İklim Tahıllarının önemi, yetiştiriciliği, özellikleri ve kullanım alanları konularında bilgilerin verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asis. Prof. Dr. İsmail SEZER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Emeklier, Y. 1994. Sıcak İklim Tahılları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1296, Ankara. -Elçi, Ş., Kolsarıcı, Ö. ve Geçit, H.H. 1994. Tarla Bitkileri (2. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Yayın no:1385, Ders kitabı:399, Ankara. -Kün, E. 1997. Tahıllar II (Sıcak İklim Tahılları). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Ders kitabı, Yayın No: 1360. Ders kitabı:394. Ankara. -Yürür, N. Serin İklim Tahılları. 1994. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Kitabı Yayın No:7–030–0256.s:250. Bursa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sıcak İklim Tahıllarının Tanımı, insan ve hayvan beslemedeki önemleri, endüstriyel kullanımları, ekonomi ve ticaretteki yerleri, toprak İstekleri, iklim İstekleri, sıcak iklim tahıllarının sınıflandırılması ve sistematiği, dünya üzerindeki yayılışları, mısır ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü (ekim nöbeti, toprak hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması), mısırın kültürü (ekim; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat – harman, kurutma ve depolama yöntemleri) ve ıslahı, ıslah amaçları, mısırın değerlendirilmesi, çeltik ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü (ekim nöbeti, toprak hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması), çeltiğin kültürü (ekim ; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat – harman, kurutma ve depolama yöntemleri) ve ıslahı , ıslah amaçları, çeltiğin pirince işlenmesi ve değerlendirilmesi, Darılar ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü, Sorgumun kültürü (ekim nöbeti, toprak, hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması), sorgumun kültürü (ekim ; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat–harman, kurutma ve depolama yöntemleri), ıslahı , ıslah amaçları ve değerlendirilmesi, kumdarı ve öteki darıların önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları, cindarı ve öteki darıların önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları, Kuşyemi ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sıcak İklim Tahıllarının Tanımı 1. Dersin tanıtımı, tahıllarının genel özellikleri.pdf
2 İnsan ve hayvan beslemedeki önemleri 2. Dünyada ve ülkemizde tahıllarının ekonomik önemi ve kullanımı.pdf
3 Endüstriyel kullanımları, ekonomi ve ticaretteki yerleri 3. ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİ.pdf
4 Toprak İstekleri, iklim İstekleri, sıcak iklim tahıllarının sınıflandırılması ve sistematiği, dünya üzerindeki yayılışları 4. ÇELTİĞİN BİTKİSİNİN YETİŞME DEVRELERİ.pdf
5 Çeltik ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü (ekim nöbeti, toprak hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması) 5.ÇELTİKTE EKİM.pdf
6 Çeltiğin kültürü (ekim ; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat – harman, kurutma ve depolama yöntemleri) ve ıslahı , ıslah amaçları, çeltiğin pirince işlenmesi ve değerlendirilmesi 6. Çeltikte Yabancı Ot Kontrolü.pdf
7 Ara Sınav 7. MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ.pdf
8 Mısır ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü (ekim nöbeti, toprak hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması) 8. MISIR TARIMI.pdf
9 Mısırın kültürü (ekim; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat – harman, kurutma ve depolama yöntemleri) ve ıslahı, ıslah amaçları, mısırın değerlendirilmesi 9. Mısır'da Yabancı Ot Kontrolü.pdf
10 Darılar ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü 10. SİLAJLIK MISIR TARIMI.pdf
11 Sorgumun kültürü (ekim nöbeti, toprak, hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması) 11. KOCADARI YETİŞTİRİCİLİĞİ.pdf
12 Sorgumun kültürü (ekim ; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat–harman, kurutma ve depolama yöntemleri), ıslahı , ıslah amaçları ve değerlendirilmesi 12. Kumdarı.pdf
13 Kumdarı ve öteki darıların önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçlar 13. Cindarı.pdf
14 Çindarı ve öteki darıların önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları, Kuşyemi ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları 12. Kumdarı.pdf
15 Ders Tekrarı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230597 -Sıcak iklim tahıllarının dünya ve ülke tarımındaki yeri ve önemini öğrenir.
2 1230598 -Çeltiğin kökeni, sınıflandırılması ve botanik özellikleri ile tarımını (iklim ve toprak istekleri, toprak işleme, ekim, gübreleme, sulama, yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat, harman ve depolama) öğrenir.
3 1230599 -Mısırın kökeni, sınıflandırılması ve botanik özellikleri ile tarımını (iklim ve toprak istekleri toprak işleme, ekim, gübreleme, sulama, yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve depolama) öğrenir.
4 1230600 -Sorgumun kökeni, sınıflandırılması ve botanik özellikleri ile tarımını (iklim ve toprak istekleri, toprak işleme, ekim, gübreleme, sulama, yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve depolama) öğrenir.
5 1230601 -Sıcak iklim tahıllarından mısır, çeltik ve sorgumun dünyada insan ve hayvan beslenmesinde tarıma dayalı endüstrideki etkinliği hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1
2
3 4 3 3 1 3 1 3
4 4 3 3 1 3 1 3
5 4 3 3 1 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek