Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB406 Tarla Bitkileri Islahı 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Tarla bitkileri öğrencilerine bitki ıslahının uygulamasına yönelik temel bilgileri vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Orhan KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Breeding of Field Crops

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre faktörleri, gen kaynakları, çeşit geliştirme, tahılların, yemeklik tane baklagillerin, endüstri bitkilerinin ve yem bitkilerinin ıslahının prensipleri konusunda bilgi vermek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN BİTKİ ISLAHINDAKI YERİ konu 1.ppt
2 GEN KAYNAKLARININ ISLAHDA KULLANIM OLANAKLARI KONU 2.ppt
3 ÇEŞİT GELİŞTİRME konu 3.ppt
4 KENDİNE DÖLLENEN BİTKİLERİN ISLAH YÖNTEMLERİ konu 4.ppt
5 YABANCI DÖLLENEN BİTKİLERİN ISLAH YÖNTEMLERİ konu 5.ppt
6 SERİN İKLİM TAHILLARININ ISLAHI konu 6.ppt
7 SICAK İKLİM TAHILLARININ ISLAHI konu 7.ppt
8 YEMEKLİK TANE BAKLAGİL BİTKİLERİNİN ISLAHI KONU 8.ppt
9 YAĞ BİTKİLERİNİN ISLAHI KONU 8.ppt
10 SINAV
11 Nİ-ŞEKER BİTKİLERİNİN ISLAHI KONU 10.ppt
12 LİF BİTKİLERİNİN ISLAHI KONU 11.ppt
13 TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERİN ISLAHI Konu 12.ppt
14 BUĞDAYGİL ve BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN ISLAHI Konu 13.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230656 Tarla Bitkileri Islahının Uygulama Prensipleri
2 1230657 Alan çalışmasının yapılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 2 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek