Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB402 Hasat ve Harman Makinaları 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Tarımsal üretimde yetiştirilen bitkisel materyallerin kesme özelliklerini anlatmak ve hasat-harmanlamada kullanılan alet ve makinelerini tanıtmak, yapısal özelliklerini, tiplerini açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Alper Taner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güzel, Emin, 1990. Hasat-Harman İlkerleri ve Makinaları, Çukurova Üni. Ziraat Fak. Ders Kitabı. No: 116, Adana.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkisel materyalin teknik özellikleri, Bitkisel materyalin bıçakla kesilmesi, Kesme İlkeleri, Biçme İlkeleri, Biçerdöverler, Harmanlama Sistemleri, Diğer Hasat ve Harman Makinaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel materyalin teknik özellikleri
2 Bitkisel materyalin teknik özellikleri
3 Kesme İlkeleri
4 Biçme İlkeleri
5 Tahıl Hasadı
6 Biçerdöverler
7 Biçerdöverler
8 Biçerdöverler
9 Harmanlama Sistemleri
10 Harmanlama Sistemleri
11 Mısır Hasadı
12 Şekerpancarı Hasadı
13 Pamuk Hasadı
14 Ayçiçeği Hasadı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230454 Tarımsal ürünlerin hasat edilebilmesi için gerekli özelliklerini tanımlayabileceklerdir.
2 1230455 Hasat ve harmanlama yöntemlerini kavrayabilecektir.
3 1230456 Modern hasat harman yöntemlerinde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri getirebilecek ve gerekli hesaplamaları yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek