Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB406 Tarım Makinaları İşletme Tekniği 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Öğrencilere işletme ve bölge düzeyinde tarımsal mekanizasyon planlaması, mekanizasyonun geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi çalışmaları için gerekli teknik ve yönetim becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Alper Taner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dinçer, H.,1976. Tarım İşletmelerinde Makine Kullanma Masrafları. T.Z.D.K. Mesleki Yayınları,Ankara. Anonymous, 1981. Türkiye Tarım Alet ve Makinaları İşletme Değerleri Rehberi. Ankara Kadayıfçılar, S., Dinçer, H., 1972. Ziraat Makinaları İşletmeciliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:489 Ders Kitabı:163. Ankara. Öztürk, H., 2011. Bitkisel Üretimde Enerji Yönetimi. Hasad Yayıncılık. İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mekanizasyonun amacı ve yararları, Mekanizasyonda yoğunluk ve etkinlik ölçütleri, Türkiye ve Dünya’da tarımsal mekanizasyon. Mekanizasyon planlamasının önemi ve gerekliliği. Mekanizasyon araçlarının performansı, Makine seçiminde genel ilkeler, Traktör seçimi, makine seçimi. Mekanizasyonda maliyet ögeleri. Mekanizasyon planlaması, işlem ve işletme düzeyinde makine seçimi ve planlama teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanımı ve ders hakkında genel bilgiler
2 Kapasite kavramı, çeşitleri ve hesaplamaları
3 Traktör performansı
4 Traktör çeki gücü hesaplamalrı
5 Tarım makinaları güç gereksinimlerinin belirlenmesi
6 Mekanizasyon işletmelerinde kaynak gereksinimleri
7 Makina performansları
8 Makina seçimi
9 Zaman performansı ve zamanlılık
10 Mekanizasyon maliyetleri
11 Mekanizasyon sistemi seçimi
12 Eş değer maliyet analizi
13 Makina kullanım modelleri
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230695 Mekanizasyon kriterleri ve mekanizasyon derecesinin hesaplanmasını öğrenme
2 1230696 İşletmelere uygun makine seçimi ile ilgili esaslar ve uygulamaları öğrenme
3 1230697 Tarımsal üretimde enerji bilançosu hesaplama kriterlerini ve uygulamasını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek