Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS102 Kültürtekniğe Giriş 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu ders, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde öğrenime yeni başlayan öğrencilere tarımsal öğretimin tarihsel gelişimi ve ülkemiz tarımının gelişmesindeki önemi, kültürteknik yönünden karşılaşılan sorunlar ile dört yıllık öğrenim süreleri süresince görecekleri konularla ilgili özet bilgiler verilmesi amacıyla verilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yusuf DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Apan, M., Demir, Y., Öztürk, T., Ayrancı, Y. and Kara, T., 1998. Kültürtekniğe Giriş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:29

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültürteknik biliminin tarihsel gelişimi, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar Türk tarımındaki gelişmeler, su kaynaklarının geliştirilmesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, kırsal yerleşmeler ve altyapı sorunları, sulama teknolojisi sorunları, drenaj ve arazi ıslahı sorunları, tarımsal hidroloji ve kültürteknikteki yeri, tarımsal yapılar, agrometeoroloji ve kültürteknik çalışmalarındaki yeri, tarımsal üretim sistemlerinde çevre kontrolü, Karadeniz bölgesinin toprak ve su problemleri ve çözüm yolları, çevre kirliliği ve sorunları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 5 10
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 3 3 9
11 Soru-Yanıt 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal öğretim ve kültürteknik kavramı K1.pptx
2 Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar türk tarımındaki gelişmeler K2.pptx
3 Güneydoğu Anadolu sulama projesi K3.pptx
4 Karadeniz bölgesinde kültürteknik yönünden karşılaşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri K4.pptx
5 Tarımsal hidroloji K5.pptx
6 Hidrolojik çevrim K6.pptx
7 Tarımsal sulama K7.pptx
8 Ara sınav K8.pptx
9 Drenaj ve arazi ıslahı K9.pptx
10 Drenaj sistemlerinin projelendirilmesi K10.pptx
11 Kırsal yerleşmeler K11.pptx
12 Arazi toplulaştırması K12.pptx
13 Tarımsal yapılar K13.pptx
14 Koruma ve depolama yapıları K14.pptx
15 Tarımsal üretim sistemlerinde çevre kontrolü K15.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503226 Tarımsal sulama hakkında temel bilgileri öğrenir.
2 1503227 Drenaj ve arazi ıslahı konularında temel bilgileri öğrenir.
3 1503228 Tarımsal hidroloji ve bileşenlerini öğrenir.
4 1503229 Kırsal yerleşim ve arazi toplulaştırma konuları hakkında temel bilgileri öğrenir.
5 1503230 Tarımsal üretim sistemlerinde çevre kontrolü hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 2 4 5 3 4 3 5 3
2 5 5 5 3 2 3 4 4 2 4 2 3
3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2
4 5 3 4 2 4 4 4 3 5 4 3 4
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek