Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS402 Arazi Toplulaştırılması 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrenciler, arazi toplulaştırmasının önemini ve yararlarını, toplulaştırma planlarının hazırlanması için gerekli aşamaları ve arazi toplulaştırma projesi tasarlama becerisini kazanmaktadırlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Hakan ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı • Arıcı, İ., Aslan Akkaya, T. 2014 Arazi toplulaştırması Planlama ve Projelemesi DORA yayınları, Bursa Takka, S. 1993. Arazi Toplulaştırması, Kültürteknik Derneği yayınları no: 1, Ankara. • Yağanoğlu,A.V., Okuroğlu, M., Hanay, A. 1994. Arazi Toplulaştırması, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 159, Erzurum

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arazi toplulaştırmasının önemi, gerekliliği ve yararları, arazi toplulaştırma yasaları ve ilgili kurumlar, toplulaştırma planı hazırlama süreci (toplulaştırma kararının alınması, parsel ve işletme verilerinin toplanması, arazi derecelendirmesi, arazi toplulaştırmasında bilgisayar kullanımı ve bilgisayar ortamında arazi toplulaştırma yapabilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
22 Proje Hazırlama 1 31 31
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arazi Toplulaştırmasının tanımı ve gerekliliği Rehberli proje hazırlama ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI.pptx
2 Arazi Toplulaştırmasının Yararları Rehberli proje hazırlama ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI.pptx
3 Arazi Toplulaştırmasının Yararları Rehberli proje hazırlama ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI.pptx
4 Türkiye'de tarımsal bünye Rehberli proje hazırlama ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI.pptx
5 Yasal Düzenlemeler ve Arazi Toplulaştırmasının Türkiye'deki gelişimi Rehberli proje hazırlama ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI.pptx
6 Ön çalışmalar Rehberli proje hazırlama Ön Çalışmalar.ppt
7 Planlama ve Projeleme çalışmaları Rehberli proje hazırlama Ön Çalışmalar.ppt
8 Ara sınav
9 Planlama ve Projeleme çalışmaları Rehberli proje hazırlama Derecelendirme1.ppt
10 Arazi derecelendirme Rehberli proje hazırlama Derecelendirme1.ppt
11 Parsellerin yeniden düzenlenmesi Rehberli proje hazırlama Derecelendirme1.ppt
12 Örnek proje hazırlama Rehberli proje hazırlama Örnek proje hazırlama.ppt
13 Örnek proje hazırlama Rehberli proje hazırlama Örnek proje hazırlama.ppt
14 Örnek proje hazırlama Rehberli proje hazırlama Örnek proje hazırlama.ppt
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230438 Toplulaştırmanın tarımdaki önemi ve gerekliliğini tanıma ve anlatabilme
2 1230439 Arazi toplulaştırma çalışmalarında yapılacak etüdleri öğrenme
3 1230440 Arazi derecelendirme öğrenme
4 1230441 Planlama ve projeleme çalışmaları hakkında bilgi öğrenme
5 1230442 Arazi toplulaştırma projesi yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4
3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek