Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS406 İçme ve Kullanma Suyu Sağlama 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Kırsal alanlar için içme ve kullanma suyu sağlama projeleri hazırlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hakan ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okuroğlu M. 2008. İçme ve Kullanma Suyu Sağlanması, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:202

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İçme sularında aranılan özelliklerin incelenmesi, nüfus tahmin yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma, suların derlenmesi, iletimi ve arıtılması aşamalarını öğrenme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 10 5 50
10 Tartışma 4 9 36
22 Proje Hazırlama 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçme ve kullanma suyu gereksinimi İçme ve Kullanma Suyu Sağlama.pptx
2 İçme ve kullanma suyu gereksinimi İçme ve Kullanma Suyu Sağlama.pptx
3 İçme ve kullanma sularının derlenmesi SULARIN DERLENMESİ.pptx
4 Akarsuların derlenmesi SULARIN DERLENMESİ.pptx
5 Yağış ve yeraltısularının derlenmesi SULARIN DERLENMESİ.pptx
6 Yağış ve yeraltısularının derlenmesi SULARIN DERLENMESİ.pptx
7 Suların niteliği ve arıtılması İÇME SULARININ FİZİKSEL VE.pptx
8 Ara sınav
9 Suların niteliği ve arıtılması İÇME SULARININ FİZİKSEL VE.pptx
10 İçme suyu standartları İÇME SULARININ FİZİKSEL VE.pptx
11 Suların iletilmesi SULARIN İLETİLMESİ.pptx
12 Suların iletilmesi SULARIN İLETİLMESİ.pptx
13 Suların dağıtılması suyun dağıtımı.pptx
14 Suların dağıtılması suyun dağıtımı.pptx
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455201 İçme suyu projeleri için gelecekteki nufusu hesaplayabilme
2 1455202 İçme sularının derlenmesini öğrenme
3 1455203 İçme sularında aranılan özellikleri öğrenme
4 1455204 Suların iletilmesi projesi yapabilme
5 1455205 Suların dağıtım projesi yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5
3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5
5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek