Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB404 Tarım İşletmeciliği ve Planlama 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere tarım işletmeciliğinin ve planlamanın temel prensiplerini öğretmek ve bu prensipleri uygulama becerisi kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler ayrıca risk ve belirsizlik ortamında karar alma becerisine sahip olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Gör. Esin HAZNECİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cinemre, H.A. 2010. Tarım İşletmeciliği ve Planlama. OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı NO:63, Samsun 2. Kay, R.D., Edwards, W.M. ve Duffy, P.A. 2008. Farm Management. Sixth Edition, Mc Graw Hill, USA. 3. Olson, K.D. 2004. Farm Management Principles and Strategies.Iowa State Press, USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım İşletmelerinin Yapısı, Yönetim, İşletme Kayıtları, Amortisman ve Varlıkların Kıymetinin Belirlenmesi, Bilanço ve Analizi, Gelir Tablosu ve Analizi, Ekonomik Analizler, Faaliyet Bütçeleri, Kısmi Bütçe Analizi, İşletme Planı, Nakit Akım Tablosu, Risk ve Belirsizlik Yönetimi ve Makine İdaresi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım İşletmelerinin Yapısı ve Yönetimin Fonksiyonları Örnek olaylar 1. YÖNETİM.pdf
2 İşletme Kayıtları Örnek olaylar, problem çözümü, quiz 2.İŞLETME KAYITLARI.pdf
3 Amortisman ve Varlıkların Kıymeti Örnek hesaplama, problem çözümü, quiz 3. Amortisman ve varlıkların kıymet takdiri.pdf
4 Bilanço ve Bilanço Analizi Örnek olaylar, problem çözümü, quiz 4. Bilanço ve Bilanço Analizi.pdf
5 Gelir Tablosu ve Analizi Örnek olaylar, problem çözümü, quiz 5.Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu Analizi.pdf
6 Ekonomik Analizler Örnek olaylar, problem çözümü, quiz 6.Ekonomik Analizler.pdf
7 Ara sınavı
8 Faaliyet Bütçeleri Örnek olaylar, problem çözümü, quiz 7. Faaliyet Bütçeleri.pdf
9 Kısmi Bütçe Analizi Örnek olaylar, problem çözümü, quiz 8. Kısmi Bütçe Analizi.pdf
10 İşletme Planı (Planlama aşamaları, amaçlar, kaynaklar, teknik katsayılar) Örnek olaylar 9. İşletme Planı.pdf
11 İşletme Planı (program planlaması, doğrusal programlama) Örnek olaylar, problem çözümü, quiz 9. İşletme Planı.pdf
12 Nakit Akımı Tablosu Örnek olaylar, problem çözümü, quiz 10. Nakit Akımı.pdf
13 Risk ve Belirsizlik Yönetimi Örnek olaylar, problem çözümü, quiz 11. Risk ve Belirsizlik Yönetimi.pdf
14 Makine İdaresi Örnek olaylar, problem çözümü, quiz 12.Makine idaresi.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242961 Tarım İşletmeciliğinin ve planlamanın temel prensiplerini bilir ve uygulayabilir.
2 1242963 Tarım işletmeciliği ile ilgili konularda sağlıklı karar almada kullanılabilecek yöntemleri öğrenir kullanma becerisine sahip olur.
3 1242964 Risk ve belirsizlik ortamında karar almada kullanılabilecek yöntem ve yaklaşımları bilir ve uygular.
4 1242962 Tarım İşletmeleri ile ilgili her türlü bütçelemeyi yapabilir.
5 1242965 Tarım işletmelerinde tutulması gereken kayıtları bilir, tutabilir ve analiz edip, yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek