Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP408 Toprak ve Su Koruma 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Toprak ve su kaynakalarının önemi, korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilir şekilde kullanılması konusunda teorik ve uygulamalı bilgileri kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prf. Dr. Nutullah ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Özdemir, N., 2002. Toprak ve Su Koruma. OMÜ Ziraat Fak. Yay. No 22. Ders Kitabı 2.Hudson N., 1995. Soil Conservation. Iowa State University Press/Ames. Schwab, G.O. (et. Al)., 1993. Soil and Water Consewation Engineering. Printed in USA. 3.Swab, G. O., D. D, Frangmeier, W.J. Elliot, and R.K. Frevert. 1993. Soil and Water Conservation Engineering. John Wiley and Sons. Inc. New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Toprak kaynağına ilişkin sorunlar, Erozyon, Su erozyonu ve etkileyen faktörler, Su erozyonunu kontrol önlemleri, Rüzgar erozyonu oluşumu etkileyen faktörler ve kontrol önlemleri, Erozyonla oluşan toprak kayıplarının tahmini, Erozyonu araştırma metotları,Yüzey akış ve yüzey akış hesaplama yöntemleri, Arazi kullanımı ve toprak koruma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
9 Problem Çözümü 6 2 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 1. HAFTA.pdf
2 Toprak kullanımı ile ilgili sorunlar, 2. HAFTA.pdf
3 Toprak erozyonun tanımı, İçeriği, değerlendirlmesi, 3.. HAFTA.pdf
4 Erozyonun mekaniği ve süreçleri, 4.. HAFTA.pdf
5 Erozyonuna etki eden faktörler 5.. HAFTA.pdf
6 Erozyon riskinin değerlendirilmesi 6. HAFTA.pdf
7 Erozyonun ölçümü 7. HAFTA.pdf
8 Erozyonun modellenmesi 8. HAFTA.pdf
9 Erozyon kontrol yöntemleri 9. HAFTA.pdf
10 Ara sınav 10. HAFTA.pdf
11 Erozyon kontrolünde kültürel önlemler 11. HAFTA.pdf
12 Erozyon kontrolünde mekanik önlemler I2. HAFTA.pdf
13 Rüzgar erozyonu I3. HAFTA.pdf
14 Toprak yönetimi 14. HAFTA.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500286 Türkiye’de toprak kaynağına ilişkin temel sorunları, bu sorunların boyutlarını ve çözümü için alınması gerekli tedbirleri öğrenir
2 1500285 Toprak erozyonu, nedenleri ve katkıda bulunan faktörleri bilir
3 1500287 Erozyonla meydana gelen toprak kayıplarının hesaplanmasında kullanılan yöntemleri bilir ve gerekli hesaplamaları yapar
4 1500288 Su ve rüzgar erozyonuna karşı alınabilecek önlemleri öğrenir
5 1500284 Yüzey akış, etkili faktörler ve hesaplanmnasında kullanılan teknikleri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 4 1 5 2 2 5 4
2 1 1 2 5 5 3 5 4 5
3 3 1 5 2 4 4 4 3 3
4 3 1 3 2 3 3 3 2 4
5 4 3 3 3 2 1 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek