Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB102 Türkiye Hayvancılığı 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Hayvansal ürün üretiminin önemi, hayvansal ürün çeşitleri ve ülkemizde hayvancılık sektörünün mevcut durumu ile bu alandaki değişimlerin anlatılarak öğrencilere bu bilim alanındaki yönelimlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi. Sezen OCAK YETİŞGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kutlu, H.R., Gül, A., Görgülü, M.,2003. Türkiye hayvancılığı; hedef 2023 - Sorunlar, Çözüm Yolları, ve Politika Arayuışları. http://www.zootekni.org.tr/upload/File/Hayvancılık%20Rapor-Sonhali.pdf 2. TÜİK Bültenleri 3. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dökümanları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvansal üretimin önemi, hayvancılık sektörünün ülkemiz açısından önemi, sığırcılık, koyun ve keçi yetiştiriciliği, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık ve diğer hayvancılık kollarında ülkemizde mevcut durum vce diğer ülkelerle karşılaştırılması, hayvancılık alanındaki yönelimler ve sektörel durum.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvansal üretimin önemi ve hayvansal ürünler 1.pdf
2 Türkiye hayvancılığında mevcut durum 1-2.pdf
3 Türkiye hayvancılığında yönelimler 3.pdf
4 Türkiye sığırcılığının genel durumu 3.pdf
5 Türkiye koyunculuğunun genel durumu 5.pdf
6 Türkiye Keçicilik sektörünün genel durumu 6.pdf
7 Keçiciliğin önemi 6.pdf
8 Arasınav
9 Türkiye'de hayvan besleme uygulamaları
10 Türkiye'de yem üretimi ve sorunlar
11 Hayvancılık mevzuatları ve yasal durum
12 Hayvancılık alanında özel sektör yatırımları
13 Hayvancılık alanında kamu kurumları ve görevleri
14 Türkiye hayvancılığının sorunları ve çözüm yolları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230481 Hayvansal üretimin ve insan beslenmesinde hayvansal ürünlerin kullanımının önemini kavrar
2 1230482 Ülkemizde hayvancılığın mevcut durumu ve ülke ekonomisine katkısının anlar
3 1230483 Sektörel bazda hayvancılık alanında yapılan kamu ve özel sektör çalışmaları ve yatırımlarını öğrenir.
4 1230484 Geleceğe yönelik değişim ve yönelimleri takip eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 3 3 4 1 4 4 4 3
2 5 4 5 5 3 4 4 4 1 5 5 4 3
3 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 5 4 4
4 5 4 4 4 3 3 4 5 1 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek