Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB402 Kanatlı Hayvan Besleme 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Bu ders, Zootekni Bölümü öğrencilerine hayvancılıkta örgütlenme konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ergin ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tuncel, E., Hayvancılık Organizasyonları, U.Ü.Z.F. Yayını Elektronik ortamdan sağlanan bilgi ve veriler Muhtelif dergiler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada ve ülkemizde hayvancılığın genel yapısı, Kooperatifler, SEK ve EBK'nun işlevleri, DSYB ve DKKYB'nin görevleri, Vakıf, Şirket ve Sendikalar, Ülkemizde tarım teşkilatlarının genel yapısı, Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 30 1
11 Soru-Yanıt 1 35 1
20 Rapor Hazırlama 1 35 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 10 10
24 Seminer 1 10 10
49 Performans 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş: Dünyada hayvancılık organizasyonları
2 Ülkemizde hayvansal üretimin genel yapısı
3 Kooperatiflerin işlevleri
4 Hayvancılıkta dernek ve sendikaların yeri
5 Hayvansal üretimde vakıf ve şirketlerin yeri
6 Süt Endüstrisi Kurumu: Kuruluş amaçları ve sonraki süreç
7 Et ve Balık Kurumu: Kuruluş amaçları ve sonraki süreç
8 Ulusal Süt Konseyi ve Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin işlevleri
9 Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin kuruluş amaçları vr görevleri
10 Arasınav
11 Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin kuruluş amaçları ve görevleri
12 Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliğinin kuruluş amaçları vr görevleri
13 Damızlık Keçi Yetiştiricileri Birliğinin kuruluş amaçları vr görevleri
14 Arıcılık ve Kanatlı sektöründe örgütlenme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298016 Bu dersin alan öğrenciler, ülkemizde mevcut hayvancılık organizasyonları hakkında edindiği bilgileri mesleki hayatında kullanırlar.
2 1298017 Edindiği bu bilgileri sahaya aktararak, yetiştiricileri yönlendirirler.
3 1298018 Hayvancılık işletmelerinin gelişim olanaklarını tartışırlar.
4 1298019 Organizasyon ile hayvanlarda verimin iyileştirilmesi arasındaki ilişkileri ortaya koyarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek