Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB402 Kanatlı Hayvan Besleme 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Bu ders, Zootekni Bölümü öğrencilerine kümes hayvanlarının beslenmesi konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ergin ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Ergin ÖZTÜRK, Kanatlı Hayvan Besleme Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları, Samsun, 2010; 02→ Nizamettin Şenköylü, Modern Tavuk Üretimi. Trakya Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları ??, Anadolu Matbaası, ,Tekirdağ, 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

etlik piliç ve yumurta tavukları ve bunların damızlık dönemleri de dahil, kümes hayvanlarının sindirim sistemleri, besin maddeleri ihtiyaçları, tükettikleri yem ham maddelerinin özellikleri, karlı, verimli, sürdürülebilir üretimleri için fizyolojik ihtiyaçları ve pratik beslenmeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 1 35 1
54 Ev Ödevi 1 35 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 • Türkiye ve dünya tavukçuluğunun durumunun sektörel bazda incelenmesi, sorunları, çözüm önerileri, kümes hayvanlarının temel beslenme özellikleri 1. DERS TAV GELİŞİMİ.ppt
2 • Kümes hayvanlarının sindirim organlarının anatomisi ve sindirim fizyolojisi, sindirim enzimleri, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler ve minerallerin sindirim ve emilimi storage/app/public/eozturk/126057
3 Required by poultry Nutrients: Energy Requirement, Protein and Amino Acid Requirements TAV. BESİN MADDELERİ.ppt
4 Kanatlıların mineral madde gereksinimi, eksiklik semptomları, önlemleri kanatlı hayvan besleme - mineraller.docx
5 • Kanatlıların vitamin gereksinimi, eksiklik semptomları, önlemleri vitaminler KİTAPTAN BÖLÜM EÖZTÜRK.docx
6 Kümes hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yemler, tavuklarda karma yem çeşitleri, yemleme yöntemleri ve pratiği, 2-3YEM.ppt
7 Nutrition laying chicks and chicks, CİVCİV VE PİLİÇLEİN BESLENMESİ.pptx
8 Yumurta tavuklarının beslenmesi ve yemlenmesi 4. DERS YUMURTA TAV BESL DERS NOTU.pptx
9 Yumurta tavuklarının beslenmesi ve yemlenmesi 5.DERS YUMURTACI TAVUKLARA AİT PERFORMANS DEĞERLERİ.ppt
10 Arasınav
11 Etlik piliçlerin beslenmesi ETLİK PİLİÇLERİN BESLENMESİ.pptx
12 Etlik piliçlerin beslenmesi EtlikPilicYetistiriciligi 2007.pdf
13 Yumurtacı damızlıkların beslenmesi ve yemlenmesi YUMURTACI DAMIZLIK BESL.ppt
14 Etçi damızlıkların beslenmesi ve yemlenmesi BEYAZYUM+DAMIZLIK.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298016 başta etlik piliç üretimi ve yumurta tavukçuluğu olmak üzere, bu alanda Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu, gelişme eğilimlerini ve stratejilerini bilir
2 1298017 etlik piliç ve yumurta tavuklarının yemlenmesi ve beslenmesine ait bilgileri bilir ve uygulayabilir
3 1298018 kümes hayvanlarında ekonomik üretim için gerekli koşulları bilir
4 1298019 kümes hayvanlarının farklı fizyolojik dönemlerdeki besin madde ihtiyaçları ve bunların nasıl karşılanacağını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek