Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB406 Ruminant Besleme 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Geviş getiren hayvanlardan ekonomik verim alınabilmesi için yapılacak besleme uygunamalarında yetkinlik kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇİFTLİK HAYVANLARININ YEMLERİ VE BESLENMESİ - Livestock Feeds And Feeding Richard O. Kellems, D. C. Church Editör: Müjdat Alp, Neşe Kocabağlı Çeviri:Ahmet Gökhan Önol, Ahmet Yavuz Pekel, Bekir Hakan Köksal, Gülcan Demirel, Müjdat Alp, Neşe Kocabağlı, Onur Tatlı, Ömer Sevim, Özcan Cengiz HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI Ahmet ERGÜN, İrfan ÇOLPAN, Gültekin YILDIZ, Seher KÜÇÜKERSAN, Şakir Doğan TUNCER, Sakine YALÇIN, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU, Pınar SAÇAKLI. A.Ü.Veteriner Fakültesi , Hayvan Besleme ve Beslenme Anabili Dalı. 2017. http://bvetmed1.blogspot.com/2013/03/ruminant-nutrition-2-lecture-149-150.html https://www.studocu.com/en/document/massey-university/animal-production-for-veterinarians/lecture-notes/ruminant-nutrition-lecture-notes-all/2220228/view https://www.okcareertech.org/educators/cimc/free-samples/ag-cluster/pdf-files/ag2student.pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sindirim ve abzorbsiyon, ruminant yemlerinde bulunan besin maddelerinin sınıflandırılması, süt sığırlarının beslenmesi, besi sığırlarının beslenmesi, koyun vekeçilerin beslenmesi, mandaların beslenmesi, ruminantlarda görülen metabolik hastalık ve bozukluklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50
4 Quiz 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş : Ruminatların sindirim sistemi ve fizyolojisi hakkında genel bilgi 1. HAFTA SİNDİRİM-FİZY.pdf
2 Buzağıların beslenmesi 042_buzagi_bakim-29 şubat 2016.pdf
3 Besi sığırlarının beslenmesi (Besi performansı, besi yöntemleri, genç erkek sığırların beslenmesi, besi sığırlarının beslenmesinde kullanılan yemler) storage/app/public/alivaizg/126058
4 Süt sığırlarının beslenmesi (Süt verimini ve niteliğini etkileyen faktörler, süt sığırlarının besin maddeleri ihtiyaçları) SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİ İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ NOKTALAR-12 OCAK 2017.docx
süt sığırlarının enerji ihtiyaçları-26 şubat 2017.ppt
5 Süt sığırlarının beslenmesi (Kuru dönem ve laktasyon döneminde besleme, düvelerin beslenmesi) KURU DÖNEM ve GEÇİŞ DÖNEMİ BESLEMESİ-21 ŞUBAT 2016.pptx
6 Süt sığırlarının beslenmesi (Süt sığırlarının beslenmesinde kullanılan yemler, süt sığırı rasyonlarının özellikleri) SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI-4 nisan 2016.ppt
7 Mandaların beslenmesi Mandaların Beslenmesi.ppt
8 Koyunların beslenmesi (Enerji ve besin maddeleri ihtiyaçları, koyunların beslenmesinde kullanılan yemler) Koyunların Beslenmesi.pptx
9 Ara sınav
10 Koyunların beslenmesi (Laktasyondaki koyunların beslenmesi, kuzuların beslenmesi)
11 Koyunların beslenmesi ( Gebe koyunların beslenmesi, kuzu besisi)
12 Keçilerin beslenmesi keçi besleme-369-392.sayfalar.pdf
13 Ruminantlarda beslenme hastalıkları (Ketosis, asidosis, süt humması) ruminantlarda beslenme hastalıkları-1 394-424. sayfalar.pdf
14 Ruminantlarda beslenme hastalıkları (Çayır tetanisi, nitrat zehirlenmesi, amonyak zehirlenmesi)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230653 besin maddeleri ve işlevlerinin öğrenilmesi
2 1230654 Ruminantların beslenmeleri hakkında temel bilgilerin edinilmesi
3 1278737 Rasyonda yer alan besin maddelerinin sindirilmeleri, abzorbe edilmeleri ve metabolizmaları konularının kavranılması
4 1278743 Ruminantlarda ön mide fermatasyonunun ve bu fermantasyonun hayvanın besin maddeleri ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki etkisinin kavranılması
5 1278744 Ruminantlarda uygulanan besleme rejiminin hayvan sağlığı, üreme ve verim üzerindeki etkilerinin kavranılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1
2 3 4 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1
3 3 4 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1
4 3 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1
5 3 4 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek