Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB408 Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunumu 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere hayvancılık projelerinin hazırlanması, planlanması, yürütülmesi ve fizibilite analizlerinin yapılmasını öğretmektir. Bunların yanı sıra, üretim teknikleri, termin planı, yerleşim planı, inşaat işleri, metraj cetvellerinin hazırlanması ve verimlilik ve tasarruf konularında da bilgi ve beceri kazandırarak, onları sektörel yatırım projelerini hazırlayabilecek düzeye getirmek, hazırlanan projelerin görsel destekler ile sunumunu yapmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Güray ERENER BB (Tüm öğretim üyeleri)

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ALTAN, A, 1995. Tavuk Yetiştiriciliğinde Standartlar ve Öneriler, E.Ü. Basımevi, Bornova-İzmir. North, M. O. and Bell, D., 1990. Chicken Production Manual. Türkoğlu, M., Sarıca, M. (Ed.), 2009. Tavukçuluk Bilimi “Yetiştirme, Besleme, Hastalıklar” (3. Basım). Altan, A., Bayraktar, H., Bölüm 6. Kümesler ve Donanımları. s: 185-238. Bey Ofset Matbaacılık, Ankara. İNAN, H., 2000. Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniği, Tekirdağ. YURDAKUL, O, 1999. Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Ç.Ü. Yayın No: 147, Ders Kitapları: A-48, Adana.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Projelendirme ve Planlamaya İlişkin Temel Kavramlar, Proje Hazırlama Yatırım Konusunun Belirlenmesi ve Proje Kararı Kapasitenin Belirlenmesi, İşletme Yerinin Seçimi (Arazi ve İklim, Pazara Uzaklık, Girdilerin Temini, Altyapı ve Diğer Etmenler), Projenin Çevreye Etkisi (Atıklar, ÇED raporu), Projenin Teknik Yönü (Üretim Tekniği, Üretim Planı, Proje Mühendisliği), Hayvancılık Projelerinin Teknik Yönden Değerlendirilmesi, (Kanatlı, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projeleri), Hazırlanan projelerin sunulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 0 1
23 Proje Sunma 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
23 Proje Sunma 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Domates Posası ve Fermente Domates Posasının Etlik Piliçlerde Performans ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkileri Nar Posası ve Fermente Nar Posasının Etlik Piliçlerde Performans ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkileri Hayvancılıkta Projelendirme GE-1.pptx
Hayvancılıkta Projelendirme GE-2.pptx
2 Üzüm Posası ve Fermente Üzüm Posasının Etlik Piliçlerde Performans ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkileri Hayvancılıkta Projelendirme AA.pptx
3 1. MANDALARIN ÜREME ÖZELLİKLERİ VE SUNİ TOHUMLAMA OLANAKLARI 2.SIĞIRCILIKTA AYAK BANYOLARI 3.Sığırlarda Görme Duyusu ve Davranışı Hayvancılıkta Projelendirme HE.pptx
Hayvancılıkta Projelendirme SA-1.pptx
Hayvancılıkta Projelendirme SA-2.pptx
4 1.Kuzu etinde kaliteyi etkileyen faktörler 2. İklim Değişikliğinin Göçer Koyunculuğa Etkisi ve Çiftçilerin Bu Konudaki Algıları Hayvancılıkta Projelendirme MAÇ.pptx
Hayvancılıkta Projelendirme SO.pdf
5 Farklı muhafaza yöntemlerinin Aküçgül İngiliz Çimi karışımı yem bitkilerinin besin madde içeriği ve kuru madde sindirilebilirliği üzerine etkileri Hayvancılıkta Projelendirme NO-1.pptx
6 Farklı muhafaza yöntemlerinin Yonca, Kamışsı Yumak ve Domuz Ayrığı karışımı yem bitkilerinin besin madde içeriği ve kuru madde sindirilebilirliği üzerine etkileri Hayvancılıkta Projelendirme NO-2.pptx
7 BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR Hayvancılıkta Projelendirme SB.pptx
8 Arasınav
9 1. Silaj Yapım İlkeleri 2. Mineraller Hayvancılıkta Projelendirme ÜK-1.pptx
Hayvancılıkta Projelendirme ÜK-2.pptx
10 KULUÇKALIK BILDIRCIN YUMURTALARINDA POZİSYON VE ÇEVİRMENİN KULUÇKA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Hayvancılıkta Projelendirme USY.pptx
11 1.YUMURTA KABUK VE SARI RENGİNE ETKİLİ FAKTÖRLER VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ 2.Günlük Sıcaklık Stresi Altında Yetiştirilen Etlik Piliçlerde Kesikli Yemleme ve Soğuk Su Uygulamasının Performans ve Karkas Özelliklerine Etkisi Hayvancılıkta Projelendirme MS-1 Ersin Akkan.pptx
Hayvancılıkta Projelendirme MS-2 Resul Aslan (1).pptx
12 Hazırlanan projelerin sunumu
13 Hazırlanan projelerin sunumu
14 Hazırlanan projelerin sunumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230487 Modern hayvan yetiştirmenin bilimsel esaslarını ve temel mekanizmalarını anlar, ilgili yöntem ve teknikleri bilir,
2 1230488 Hayvan yetiştiriciliğinin farklı branşlarını bir projeye entegre edebilir, bunu yaparken hayvan sağlığı ve refahı ile çevresel etkilerin azaltılmasını da dikkate alır,
3 1230489 Planlamanın sorumluluğunu yürütücü veya proje çalışanı olarak üstlenir,
4 1230490 Bilimsel ve teknik bilgi, teknoloji veya metodolojiler geliştirir,
5 1230491 Hayvan yetiştirmeye ilişkin mevzuatı bilir ve uygular,
6 1230492 Hayvan refahı ile ilgili üretim sistem ve üretim planları kadar, çevre ve diğer sosyal sorunları da tartışır,
7 1230493 Farklı çiftlik hayvanları için hayvancılık işletmelerinin plan ve projesinin nasıl yapılacağı ve yürütüleceğini bilir.
8 1230494 Hazırlanan projelerin teknolojik destekler ile sunumunun nasıl yapılacağını bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek