Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS207 Çağdaş Dünya Sineması 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, 1980’lerle birlikte sinema alanında görülen değişimleri bölgeler ve ülkeler çerçevesinde incelemektir. 1980 sonrası gelişmelerle birlikte görülen toplumsal, siyasal ve ekonomik kırılmaların sinema endüstrisine ve sanatına yönelik etkilerini tartışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Filiz Erdoğan Tuğran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dünya Sinema Tarihi, Editör: Geoffrey Nowell-Smith, Çeviren: Ahmet Fethi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003. Michael Ryan ve Douglas Kellner, Politik Kamera(Çeviren: Elif Özsayar), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin Free Sinema, Fransız Yeni Dalga Sineması, Yeni Sinema, Üçüncü Dünya sineması, Genç Alman Sineması, Yeni Gerçekçilik sonrası İtalyan Sineması, Amerikan Bağımsız Sineması gibi, önemli sinema akım ve anlayışlarını tanıması sağlanacaktır. Öğrencilerin, bu ülkelerin Dünya Sinemasına ve modern sinemaya katkılarını yorumlayabilmeleri için gerekli temel bilgiler anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 2 15 30
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa sineması 1: Yeni İngiliz Sineması. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (1.Hafta).pptx
2 Avrupa sineması 2: Fransa, Almanya ve Balkan ülkelerinde sinema. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (2. Hafta).pptx
3 Avrupa Sineması 3: İspanya’da demokrasiye geçiş ve yeni sinema; İskandinav ülkeleri. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (3. Hafta).pptx
4 Avrupa sineması 4: Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rus ve Doğu Avrupa Sineması. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (4. Hafta).pptx
5 Yeni İran Sineması: Devrim sonrasında, temalar, yönetmenler. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (5. Hafta).pptx
6 Filistin Sineması. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (6. Hafta).pptx
7 Asya sineması 1: Hong Kong, Taiwan ve Çin Sinemasının dünyaya açılışı. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (7. Hafta).pptx
8 Ara sınav RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (8. Hafta).pptx
9 Asya sineması 2: Hindistan, Kore, Singapur, Tayland, Vietnam.
10 Uzak Doğu sineması, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (10. Hafta).pptx
11 Latin Amerika Sineması: Brezilya, Meksika, Küba, Arjantin. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (11. Hafta).pptx
12 Afrika Sineması: Kuzey Afrika ve Sahra altı Afrika ülkelerinde sinema. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (12. Hafta).pptx
13 Amerikan sineması 1: Block buster”lar, yeni muhafazakarlık, temalar, yönetmenler. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (13. Hafta).pptx
14 Amerikan Sineması 2: Aksiyon sineması ve fantastik filmler; bağımsız sinemacılar. RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (14. Hafta).pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1441203 Farklı coğrafya ve kültürlerde sinemanın gelişimini takip eder.
2 1441204 Ülkelerin farklı sinema deneyimlerini tartışır.
3 1441205 Toplumsal olayların, siyasal ve ekonomik gelişmelerin sinemaya ve üretim biçimine olan etkilerini değerlendirir.
4 1441207 Popüler sinema ile sanat sineması arasındaki farkları kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 3 3
3 4 3
4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek