Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS209 Kamera ve Aydınlatma Teknikleri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Radyo, televizyonun ve sinemanın temel teknik öğelerini oluşturan kamera ve görsel estetiği sağlayan ışığın önemi ve birbiri ile olan tamamlayıcı yanlarının kavranması, temel teknik alt yapının kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sinema ve Televizyon İçin Aydınlanma Teknikleri. Gerald Millerson. Es Yayınları. İstanbul. 2008./ Kemiksiz Kamera Dersleri. Tom Schroeppel. Gala Sinema Yayınları. İstanbul. 2013. A Practical Guide to Stage Lightning, Steven Louis Shelley, Focal Press, İngiltere, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görüntü sanatlarında aydınlatmanın amacı ve önemi, aydınlatma çeşitleri ve kaynakları, aksesuarları, yardımcı ışık kaynakları, ışığı denetleyici aksamlar, ışık panelleri, sinema ve televizyonda ışık şiddeti oranları, ışığın yönelimleri ve sonuçları, stüdyo ve sahne ışıkları kurulumu, aydınlatmanın görüntü ile ilişkisi, temel optik, renk ve ışık dengesi, kameranın bölümleri, kameranın teknik özellikleri, kullanım alanları ve ayak yapılarına göre çeşitleri, görsel yaratıcılık ve estetik dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 36 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görüntü oluşturulmasında ışığın rolü / Işığı oluşturan fiziki etmenler/ Algı ve Görsel Algı Görüntü Oluşturmda Işık - 1.pptx
2 Görüntünün oluşturulmasında aydınlatmanın rolü / Aydınlatmanın Amaçları Aydınlatma - 2.pptx
3 Işık neden gerekli / Işığın dağıtılması Aydınlatmanın Gerekliliği - 3.pptx
4 Aydınlatma araçları Aydınlatma Araçları - 4.pptx
5 Aydınlatma Yöntemleri Aydınlatma Yöntemleri - 5.pptx
6 Pozlama/ Işığın ölçülmesi / Işık ölçerler Pozlama - 6.pptx
7 Aydınlatmada ışık kaynaklarının yerleştirilmesinin yöntemleri Mekanları ışıklandırma.pptx
8 Vize Sınavı
9 Kamera objektifleri / Alan derinliği Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik temelleri - 7.pptx
10 Objektiflerin sınıflandırılması (Türleri) Objektifler.pptx
11 Filtreler / Filtre Çeşitleri / Filtre faktörü FİLTRELER - 11.pptx
12 Film Kameraları /Bakaç / Kamera filmleri KAMERA TEKNİKLERİ.pptx
13 Televizyon kameraları TEMEL TEKNİKLERİ.pptx
14 Kamera tipleri Kamera Tipleri.pptx
15 Televizyon kameralarının elektronik karakteristikleri televizyon kameraları.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1446540 Radyo, Televizyon ve Sinema alanında ileri düzeyde kamera ve aydınlatma tekniklerini uygulamaya dayalı bilgileri tanır.
2 1446551 Sinema, televizyon ve radyo alanında ürünler ortaya koyarken sahip olduğu bilgiyi ve yaratıcılığı kullanır.
3 1446557 Görüntü sanatlarında ışığın önemini ve amacını kavrar.
4 1446561 Aydınlatma çeşitleri ve kaynakları, aksesuarları, yardımcı ışık kaynakları, ışığı denetleyici aksamlar, ışık panelleri, sinema ve televizyonda ışık şiddeti oranları, ışığın yönelimleri ve sonuçları, stüdyo ve sahne ışıkları kurulumu, aydınlatmanın görüntü ile ilişkisini bilgi düzeyinde öğrenir.
5 1446564 Kamera ekipmanlarını tanır, yapım özelliklerine göre görüntü oluşturmada kamera kullanım tekniklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 5
2 5 3 2 4
3 5 3 3 5
4 5 3 2 5
5 5 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek