Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS211 Kurgu Kuram ve Uygulamaları I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu ders, kurgu ile oluşturulan anlatı yapılarının temellerini kurgu programları üzerinden anlatmayı hedefler. Bu ders, pratik kurgu becerilerini geliştirmenin yanısıra, montaj teorisi ile kurgunun temel kavramları üzerinde durulur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Ufuk İNAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Film Sanatı, David Bordwell, Kristin Thompson, Deki Sinema, 2012. Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu, Aleksey G. Sokolov, Agorakitaplığı, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinemada kurgu, ilk kurgu denemeleri, kurgu kuramları, kurguda olanaklar / kısıtlar, kurgu tipleri, bilgisayar ortamında kurgu, kurgu programları, kurgu uygulamaları hakkındaki bilgileri kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 1 25 25
17 Alan Çalışması 1 12 12
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinema tarihiyle koşut, kurgu tarihi. İlk denemeler, örnekler. Kurguda teknik,estetik gelişim süreçleri, ekoller. 1.pptx
2 Kurguda kullanılan parçalar, geçişler ve bağlantılar. 2.pptx
3 Edıus kurgu programının arayüzünü tanımaya yönelik küçük pratikler. 3.pptx
4 Televizyon sektörünün kullandığı görsel terminoloji üzerine genel bilgiler, kurgu programı üstünden örneklemeler. 4.pptx
5 Yapım süreçlerinin kurguya ayrılan bölümleri. Çekimlerde kullanılan terminoloji ve teknik bilginin kurguyla ilişkilendirilmesi. Kamera ölçekleri, çerçeve bilgisi, ışık ortamı vd. Edıus kurgu programının arayüzünü tanımaya yönelik küçük pratikler. 6.pptx
5.pptx
6 Bilgisayar ortamında kullanılan kurgu programları, çeşitleri, temel-ortak özellikleri.
7 Proje açma, import,export. Saklama, proje çağrılması. 7.pptx
8 Görüntü ve ses formatları, uzantıları tanıma. Sıkıştırma özellikleri. Amatör ve yayın formatları. 8.pptx
9 Ara Sınav
10 Program içinden üretilebilen görsel malzemeleri tanıma. Colorbars,black,title. 9.pptx
11 Doğal ses-dış ses ,voiceover-efekt ses-müzik gibi ögelerin kurgu sırasında kullanımı. 10.pptx
12 Tek kare resimler, title ve grafik malzemeyle çalışması. 11.pptx
13 Edius programın standart efektlerini tanıma. Preset ve Plug-in nasıl kullanılacağı. 12.pptx
14 Çoklu malzemeyle kurgu. Çekimleri gerçekleştirilen görüntülerin kurgulanması. 13.pptx
15 Çoklu malzemeyle kurgu.Çekimleri yapılan görüntülerin grafik çalışmaları. 14.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458206 Kurgu ile ilgili tanım, kavram ve yöntemleri kavrar.
2 1458207 Televizyon ve sinema görüntü kurgusunu yapar.
3 1458208 Sinemada plan sahne ve sekansı tanımlar.
4 1458209 Sinema dilini kavrar.
5 1458210 Görüntüleri bağıntılar kurarak birleştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4
2 5 4 5
3 5 5 4
4 4 4 5
5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek