Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS223 Radyo Dramatik Yapımlar 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Kitle iletişim aracının ortaya çıkmasından bu yana dramatik alanda dinleyiciye birçok farklı amaçlarla sunulmuştur. Ses odaklı bir iletişim aracı olan radyo için üretilen bu sanatsal ve popüler eserler, sesler temel alınarak görsel metinler üretmek amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇAKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konuşmacılar ve Şarkıcılar İçin Ses Teknikleri, Mustafa Kartal, Ray Yayıncılık, İstanbul, 2013. Oyun Tiyatro Drama İlişkisi, Bülent Sezgin, Bgst Yayınları, İstanbul,2015. Nefes Teknikleri, Mustafa Kartal, Ray Yayıncılık, İstanbul, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dramatik ögeleri göz ününde bulundurmak, yaratım süreci içinde sanatsal yeteneği geliştirmek ve radyo oyunu gibi dramatik yapımların kendine has tekniklerinde yetkinlik kazanmak dersin içeriğini oluşturur. Dersin bir bölümü de görsel ve işitsel medyada kullanılan dublaj yönteminin incelenmesine ayrılmaktadır. Bu kapsamda dublaj sanatçılığı ve dublaj tekniği de dersin kapsamına girmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 25 25
17 Alan Çalışması 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Drama Program Türleri ve Teknik Özellikleri
2 Drama Programlarının Metin Özellikleri
3 Çekim İzinleri İçin Metin Hazırlamak
4 Drama Çekimi ve Seslendirmesi
5 Drama Kurgusu
6 Seslendirme ve Dublaj nedir, nasıl yapılır?
7 İçerik üretimi yapılırken Seslendirme ve Dublajın önemi
8 Vize Haftası
9 Seslendirme ve dublajda kullanılan teknik araçlar
10 Drama ve dublajda sanatsal estetik kullanma
11 Dinleyicilere etkili bir seslendirme için dublajın önemi
12 Radyo reklamlarında dublaj
13 Radyo sektöründe drama ve dublaj örnekleri inceleme
14 Radyoda uygulama
15 Radyoda uygulama
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223000 Drama ortaya koymada gerekli bilgi ve deneyimi edinir.
2 1223036 Radyo programı alanında ürünler ortaya koyarken sahip olduğu bilgiyi ve yaratıcılığı kullanır.
3 1223038 Ses ve dublaj kullanımında gerekli, yeterliliği gösterir.
4 1223084 Radyo programı hazırlama projelerini amacına uygun yürütür.
5 1223106 Radyo drama ve dublaj alanında ileri düzeyde teknik ve uygulamaya dayalı bilgileri tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 5 2 5
2 4 4 5 5 2 5
3 4 3 5 5 2 5
4 4 3 5 5 2 4
5 4 4 5 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek